‘Geloof in de nieuwe parochie: Kerk zijn in deze tijd’ – Bisdommagazine bij de start van het Jaar van het Geloof

12 oktober 2012

Op donderdag 11 oktober verscheen bij het bisdom van Breda het speciale nieuwe nummer van het bisdommagazine ‘Geloof in de nieuwe parochie: Kerk zijn in deze tijd’. Het magazine werd gemaakt voor de start van het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013) en blikt terug op de resultaten van de samenwerking en samenvoeging van parochies in het diocesane beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’.

Vernieuwing
In het bisdom van Breda valt de start van het Jaar van het Geloof samen met de afronding van het diocesane beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. Dit beleidstraject richtte zich -met het geloof voorop- op maximale samenwerking en samenvoeging van parochies. In het Jaar van het Geloof mag deze vernieuwing van de parochiële organisatie in het bisdom van Breda steeds meer vrucht gaan dragen.

‘Kerk zijn in deze tijd’
Paus Benedictus XVI wil met het Jaar van het Geloof herdenken dat precies vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie startte (1962-1965). Het Jaar van Geloof spoort aan tot hernieuwde bekering en herontdekking van het geloof met het oog op het getuigenis in de wereld. Dit ligt geheel in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie. Paus Johannes XXIII beoogde er een herbronning mee van het geloof en een ‘bij de dag’ brengen (‘aggiornamento’) van de Kerk. Het Concilie wilde zich afstemmen op wat de Kerk te doen stond, in een veranderende samenleving en met de grote rijkdom van het evangelie van het begin.

Geloof in de nieuwe parochie
Kerk zijn in deze tijd vraagt om geloof in de nieuwe parochie. Daarom mogen de doelen van het Jaar van het Geloof (hernieuwde bekering, herontdekking van het geloof, getuigenis in de wereld) ook de doelen zijn van de Kerk in Breda. Het magazine reikt parochies daartoe vier werkbladen aan om mee aan de slag te gaan.

Download het bisdommagazine

  • ‘Geloof in de nieuwe parochie: Kerk zijn in deze tijd’, klik hier

Download ook

  • ‘Het Tweede Vaticaans Concilie: Kerk zijn in deze tijd’, klik hier
  • ‘Nieuwe evangelisatie: Kerk zijn in deze tijd’, klik hier

 

Andere berichten