‘Geist der Liturgie’ vertaald

20 december 2006

Paus Benedictus XVI publiceerde ‘Geist der Liturgie, een fundamenteel liturgisch werk in 1999. Hij was toen prefect van de Congregatie van de Geloofsleer. De huidige paus heeft altijd interesse gehad voor de vragen van de liturgie.

De geest van de liturgie geeft enerzijds een fundamentele visie op de liturgie en bespreekt anderzijds een aantal concrete thema’s die ook voor ons actueel zijn zoals de eigen aard van de liturgische handeling, de verhouding tussen kosmos en geschiedenis en de vergeten thematiek van de liturgische gebedsrichting.

De overwegingen van paus Benedictus over de liturgie zijn intelligent en fundamenteel. Ze laten zien welke waarde en betekenis de ons overgeleverde liturgie heeft en helpen ons deze met meer liefde en overgave te vieren.

Bisschop-coadutor Van den Hende werkte mee aan de vertaling van dit boek toen hij vicaris-generaal was van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Het boek De geest van de liturgie is uitgegeven door de Vereniging voor de Latijnse Liturgie en kost € 24,95

Andere berichten