Gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk op tweede pinksterdag

3 mei 2018

De Romeinse congregatie voor de eredienst heeft op 11 februari 2018 een verandering in de liturgische kalender bekend gemaakt, namelijk een verplichte gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk op tweede pinksterdag. De viering van tweede pinksterdag blijft mogelijk waar dit al is ingevoerd, zoals ook in Nederland, maar de viering van de verplichte gedachtenis verdient de voorkeur.

“Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest, dat mag je zien als de geboorte van de Kerk. De gedachtenis van Maria als Moeder van de Kerk wordt nu nadrukkelijk aan Pinksteren verbonden om de rol van Maria bij het begin van de Kerk aan te geven. Zowel de Geest als het moederschap van Maria zijn gaven van Jezus aan zijn Kerk”, zo licht bisschop Liesen, portefeuillehouder liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, toe. In enkele landen, Polen en Argentinië, was tweede pinksterdag al met Maria verbonden, en dat is nu het geval voor de Wereldkerk.

In het evangelie van Johannes valt het begin van de Kerk samen met de kruisdood van Jezus. Bij zijn dood aan het kruis brengt Jezus het volk en ook alle verstrooide kinderen van God tot eenheid samen (Johannes 11, 51-52). Dit duidt op een nieuwe periode en het begin van de Kerk. Aan het kruis omhoog geheven trekt Jezus allen tot zich (Johannes 12, 32). Aan het kruis wordt als het ware de Kerk geboren en zij ontvangt van Jezus zijn levendmakende Geest evenals zijn moeder: “Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: ‘Vrouw, zie daar uw zoon.’ Vervolgens zei Hij tot de leerling: ‘Zie daar uw moeder’” (Johannes 19, 26-27).

Meer informatie over het decreet over de invoering van de verplichte gedachtenis, het misformulier en de mogelijkheid om tweede pinksterdag te vieren is te vinden op de website rkliturgie.nl.

(Bron: Rkkerk.nl)

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten