Gebedsprentjes bij heiligverklaring paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II

23 april 2014

Op zondag 27 april verklaart paus Franciscus twee van zijn voorgangers heilig, paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II. Op deze zondag, het einde van het Octaaf van Pasen (Beloken Pasen), viert de Kerk wereldwijd Barmhartigheidszondag, een initiatief van paus Johannes Paulus II.

Bij deze bijzondere gelegenheid van de heiligverklaring van de pausen werden twee gebedsprentjes gemaakt in het bisdom Roermond. Ook het bisdom van Breda verspreidt de prentjes voorafgaand aan de heiligverklaringen.

Paus Johannes XXIII is van groot belang geweest voor de Kerk. Hij was de paus die het Tweede Vaticaans Concilie bijeenriep (1962-1965). Paus Johannes XXIII wilde een herbronning van het geloof en de Kerk ‘bij de dag’ brengen (‘aggiornamento’). Het Concilie wilde zich afstemmen op wat de Kerk te doen stond in een veranderende samenleving.

Zijn opvolger paus Johannes Paulus II heeft veel werk gemaakt van het doorvoeren van belangrijke punten die tijdens het Concilie waren besproken. In de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie heeft hij heel in het bijzonder aandacht gehad voor de nieuwe evangelisatie.

Download de gebedsprentjes.

Vanwege de heiligverklaringen nodigde bisschop Liesen belangstellenden in het bisdom uit voor een diocesane bijeenkomst met gebed, zang en ontmoeting op zondagmiddag 4 mei 2014 van 15.00 – 17.00 uur in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

’s Ochtends op zondag 4 mei spreekt de bisschop in het Geloofsgesprek op tv over de bisdombedevaart naar Polen, de betekenis van paus Johannes Paulus II en de band tussen Polen en Breda. Uitzending: Nederland 2, 10.10-10.30 uur.

In februari 2014 verscheen een Bisdommagazine over de betekenis van paus Johannes Paulus II: ‘Open je hart voor Christus’. Parochies kunnen gratis extra exemplaren bestellen via E magazine@bisdombreda.nl

 

Andere berichten