Gebedskaartje voor parochies voor Roepingenzondag

20 maart 2012

Voorafgaand aan Roepingenzondag 29 april 2012 ontvangen parochies in het bisdom van Breda een gebedskaartje met een gebed om roepingen. Het gebedskaartje besteedt daarnaast aandacht aan mgr. Frencken (1886-1946) en de Vereniging van Catechisten.

Mgr. Frencken
Mgr. Frencken is sterk beïnvloed door de hernieuwde aandacht voor de eucharistie in het begin van de twintigste eeuw en was gegrepen door het ideaal van de Katholieke Actie: de deelname van leken aan het apostolaat van de Kerk.

De eucharistie en sociale zending
In het bisdommagazine 2011-3 over de sociale leer van de Kerk verscheen het artikel ‘De eucharistie en sociale zending: Mgr. Frencken en de Catechisten’. Het artikel wijst erop dat de sociale zending en eucharistische spiritualiteit in de geschiedenis van het bisdom van Breda heel concreet samenkomen in de persoon van de Bredase priester mgr. Frencken.

Sacramentum caritatis
In zijn encycliek ‘Sacramentum caritatis’ over de eucharistie spreekt paus Benedictus XVI over “de sociale zending die vervat is in de eucharistie en die niet alleen de grens tussen de Heer en ons wil openscheuren, maar bovenal ook de grenzen die ons van elkaar scheiden” (nr. 66). Het sacrament en de sociale leer van de Kerk zijn ten diepste met elkaar verbonden.

De Mgr. Frenckenstichting
De naam van mgr. Frencken is verbonden aan de Mgr. Frenckenstichting. Deze werft gelden voor de priesteropleiding voor het bisdom van Breda.

De Mgr. Frenckenstichting voor de priesteropleiding voor het bisdom van Breda:
banknr. 6684.30.907 t.n.v. Frenckenstichting, Breda.

 

Andere berichten