Gebedsinitiatief op Barmhartigheidszondag

8 april 2015

In de vastenboodschap voor deze Veertigdagentijd riep paus Franciscus op ter voorbereiding op de viering van het Paasmysterie ‘24 uur voor de Heer’ te wijden aan gebed en het sacrament van boete en verzoening. Omdat het vanuit organisatorisch oogpunt te kort dag bleek om dit initiatief op deze dagen (13 en 14 maart) voor het bisdom te concretiseren, wordt dit in het bisdom van Breda aangepast gehouden op Barmhartigheidszondag 12 april.

De bedoeling van paus Franciscus voor het gebedsinitiatief was dat kerken hun deuren openzetten om mensen de gelegenheid te geven tot aanbidding en biecht. De paus gaf hieraan de boodschap uit de Brief aan de Efeziërs mee: ‘God is rijk aan barmhartigheid’ (Ef. 2, 4).

De zondag na Pasen, traditioneel Beloken Pasen genoemd, is door paus Johannes Paulus II in het jaar 2000 als Barmhartigheidszondag ingesteld. Sinds die tijd staat juist deze dag in het teken van de Goddelijke Barmhartigheid, die in het lijden, sterven en verrijzen van de Heer de hoogste uitdrukking heeft gekregen.

Eilanden van barmhartigheid
In het bisdom van Breda zal er op deze dag onder het thema ‘Eilanden van barmhartigheid in een zee van onverschilligheid’ in verschillende kerken van 15.00 tot 16.30 uur mogelijkheid tot aanbidding en biecht zijn.

In het vicariaat Middelburg zijn dit de basilieken van Hulst en Oudenbosch. In het vicariaat Breda zijn dit de Mariakerk en de Begijnhofkapel in Breda. (NB In de Mariakerk is er op zondag 12 april een eucharistieviering om 9.30 uur en is de uitstelling en aanbidding van het Allerheiligst Sacrament aansluitend tot 11.00 uur. Daarbij is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, zowel voorafgaand aan de viering tussen 8.45 en 9.15 uur als na de aanbidding tot ongeveer 11.30 uur.)

Andere parochies zijn uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten en op Barmhartigheidszondag van 15.00 tot 16.30 uur een ‘eiland van barmhartigheid’ in te richten. Pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda ontvingen hierover voor Pasen de informatie. Voor de invulling van dit aanbiddingsuur stelt het bisdom een boekje beschikbaar.

“De liefde van God breekt door de onverschilligheid heen,” schrijft de paus in zijn vastenboodschap. “Broeders en zusters, hoe groot is mijn verlangen dat alle plaatsen waar de Kerk aanwezig is, in het bijzonder onze parochies en onze gemeenschappen, eilanden van barmhartigheid worden in een zee van onverschilligheid!”

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten