Gebed voor wijdingskandidaat Anton Janssen

19 september 2018

Op zondag 23 september wijdt mgr. Liesen door handoplegging en gebed Anton Janssen tot diaken voor het Bisdom Breda. In deze tijd van voorbereiding wordt gevraagd om gebed voor de wijdeling.

De bijbeltekst op de uitnodiging voor de plechtigheid is: “Wat gij gedaan hebt voor één van deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan” (Matteüs 25, 40). Anton: “Het is een mooie tekst, die ook een opdracht inhoudt. Ik wil mensen in Jezus’ naam nabij zijn. Die boodschap én opdracht is niet alleen iets van vroeger, maar ook van nu.”

“God roept. Het verstaan van die roepstem is tegenwoordig misschien wat lastiger dan in het verleden,” vertelt Anton. “God vindt ieder van ons de moeite waard. Je kunt bijvoorbeeld als docent een roeping hebben en als vader of moeder. God heeft met iedereen een bedoeling en ik gun het iedereen toe die te ontdekken.”

“Ik was zelf werkzaam in de ICT, waar spreken over God niet gebruikelijk was. De mensen waar de Bijbel over schrijft, dacht ik, die hadden het makkelijk. God sprak tot hen. En ik dan, nu? Dat vroeg ik me af. Maar God is niet alleen in een duidelijk spreken hoorbaar. Je kunt God ook ontdekken in ontmoetingen die je hebt. Ik ontdekte een nieuwe laag in mijn leven: er is iets wat ik niet helemaal kan begrijpen, maar het is iets met God. Ik ging daarop in de parochie de vormelingen begeleiden, ik werd lid van het parochiebestuur. Maar die dingen waren niet het antwoord. Toen ik bij de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk binnenstapte dacht ik: ik wil met God in relatie treden en diaken worden. Dat was mijn antwoord.”

“Mijn geloof geeft me steun en ik wil mensen tot steun zijn. Diaken ben je niet alleen door wat je doet, maar door de verbinding met God die je in de wereld brengt. Je kunt natuurlijk
van alles doen, maar het gaat er uiteindelijk om dat je mensen nabij bent, ze dichter bij God brengt, ze God helpt ontdekken.”

Anton Janssen is getrouwd met Inge.

Voorstel voor voorbede
Bidden wij voor Anton Janssen, diakenkandidaat van ons bisdom, die binnenkort gewijd wordt,
dat hij gelukkig mag worden in zijn ambt
moge hij na zijn wijding in woord en daad een voorbeeld zijn voor allen
moge hij de zorgen van mensen kunnen dragen
en moge de heilige Geest hem laten groeien in wijsheid en barmhartigheid.

De wijding vindt plaats tijdens een plechtige eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal in Breda (15.00 uur).

Bekijk de video op roeping.nu

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten