Gebed voor slachtoffers van de aanslag in Parijs

8 januari 2015

De Nederlandse Bisschoppenconferentie is geschokt en verbijsterd door de berichten over de gewelddadige aanslag op de redactie van een tijdschrift in Parijs, waarbij twaalf doden zijn gevallen. In parochies in het hele bisdom is vandaag gebeden voor de slachtoffers en de nabestaanden.

In de H. Antoniuskathedraal in Breda stond plebaan Steven de Koning in de homilie stil bij de vreselijke gebeurtenis in Parijs. “Van vele kanten is de aanslag van gisteren veroordeeld,” vertelde hij en gaf aan dat vertegenwoordigers van Nederlandse moslimorganisaties in de media nadrukkelijk afstand hebben genomen van deze terroristische aanslag. “We leven intens mee met de nabestaanden en hebben gebeden voor de slachtoffers,” aldus De Koning.

In zijn homilie ging de plebaan in op de evangelielezing (Lucas 4,14-22a) en op de eerste lezing, uit de Eerste brief van de apostel Johannes (4, 19-21.5, 1-4). “De laatste zin van deze lezing is: ‘En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof.’ Dat is niet het wapengekletter, zoals we dat in Parijs hebben horen klinken, uit naam van het geloof. De boodschap die ons door Christus is aangereikt is een boodschap van vrede, gerechtigheid en naastenliefde. We moeten God liefhebben en onze naaste zoals onszelf. Het ‘wapen’ van geloof is vrede en liefde.”

 

Andere berichten