Geautoriseerde Nederlandse vertaling van Amoris laetitia

15 december 2016

De Nederlandse vertaling van de door paus Franciscus geschreven exhortatie Amoris laetitia is nu te bestellen bij het Secretariaat voor het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland (SRKK). Het gaat om de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde versie.

De exhortatie is door de paus geschreven naar aanleiding van de Buitengewone Bisschoppensynode in 2014 en de daaropvolgende Gewone Bisschoppensynode in 2015, beide met als onderwerp huwelijk en gezin. De paus onderstreept met de titel, ‘De vreugde van de liefde’, de betekenis van het huwelijk en het gezin als een bron van door God geschonken vreugde.

De exhortatie Amoris laetitia wordt uitgeven als deel 1 2016 in de serie Kerkelijke Documentatie van het SRKK.

Andere berichten