Gastkerken en de Europese Taizé-ontmoeting

22 december 2010

Rond de jaarwisseling nemen 30.000 jongeren uit heel Europa deel aan de internationale jongerenontmoeting van Taizé. Ze volgen een programma in Ahoy én in gastkerken, waarvan een aantal in het bisdom van Breda. Een van de plekken waar jongeren te gast zijn, is Bergen op Zoom. Daar waren pastoor Rud Smit en Isabella Bakker te gast bij de lokale omroep vanwege Taizé. Bekijk de uitzending, klik hier

Op donderdag 30 december neemt bisschop Van den Hende deel aan het ochtendgebed om 8.30 uur in de Michaelkerk in Breda, een van de gastkerken. Die avond is de bisschop aanwezig bij de viering om 19.00 uur in Ahoy in Rotterdam.

Van 27 tot en met 31 december zenden de EO en RKK dagelijks het magazine Taizé aan de Maas uit. De broederschap van Taizé is in ons land op uitnodiging van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie en het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Opvang in gastgezinnen
In westelijk Noord-Brabant vangen gastkerken in totaal ongeveer 280 jongeren op. Femke Timmermans, medewerker voor het jongerenpastoraat van het bisdom: “De broeders van Taizé hebben een voorkeur voor opvang in gastgezinnen. Op die manier komen jongeren van elders in contact met de cultuur van het gastland.”

Programma
De jongeren komen op 28 december tegen het einde van de ochtend of het begin van de middag aan bij de gastkerk. Daar halen de gastgezinnen hen op. Na een korte kennismaking vertrekken ze rond 16.00 uur naar Rotterdam voor het avondeten en de eerste gebedsviering. Ze komen ’s avonds terug. De twee daaropvolgende dagen gaan ze na het ontbijt in het gastgezin naar de gastkerk. Daar bidden ze het ochtendgebed en maken ze tot de middag kennis met de plaatselijke gemeenschap. Ze vertrekken tegen de middag voor het centrale programma naar Rotterdam. ’s Avonds keren ze in hun gastgezin terug.

Oudjaar
Op oudjaar keren de jongeren al na de gebedsviering van 16.30 uur terug naar hun gastgezin. Femke Timmermans: “We vragen aan de gastgezinnen of ze voor hun gasten een feestelijke maaltijd willen bereiden. Na het oudejaarsdiner vertrekt iedereen naar zijn gastkerk. Daar is een afsluitende wake voor de vrede met aansluitend een landenfeest. We nodigen ieder uit iets van zijn of haar eigen cultuur uit te beelden. Op 1 januari vertrekken de jongeren weer na een gebedsviering en een picknick bij de gastkerk.”

‘Alles komt goed’
Het ontbreekt Femke Timmermans niet aan enthousiasme. Ze werkt graag aan dit project en is best onder de indruk van de spiritualiteit van de broeders van Taizé. “Ze weten in korte tijd alles te regelen. Ze doen dit heel eenvoudig en vanuit de volle overtuiging dat alles goed komt. Alleen, naar onze maatstaven is het niet altijd even effectief,” bekent ze. “Maar ik vind het mooi om te zien dat het ook anders kan dan wij gewend zijn. De broeders bereiken veel door volledig authentiek te zijn.”

Iedereen is welkom bij het ochtendprogramma in de verschillende gastkerken en in Ahoy in Rotterdam.

De gastkerken in westelijk Noord-Brabant zijn:

  • De H. Michaëlkerk te Breda (RKK) i.s.m. de Marcuskerk te Breda (PKN)
  • De Onze Lieve Vrouwekerk in Roosendaal (RKK) i.s.m. de Kruiskerk te Roosendaal (PKN)
  • De H. Gertrudiskerk en de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid in Bergen op Zoom (RKK)
  • De H. Bartholomeuskerk in Zevenbergen (RKK) i.s.m. de Gereformeerde Kerk en Hervormde Kerk uit Zevenbergen (PKN) en de Gereformeerde Kerk en Hervormde Kerk uit Klundert (PKN)

Andere berichten