Gasten uit Malawi verlaten bisdom van Breda

9 maart 2010

Zondagochtend 7 maart namen de gasten uit Malawi afscheid van het bisdom van Breda. Zij deden dit tijdens een eucharistieviering in de H. Antoniouskathedraal te Breda. Broeder Bernard Zweers celebreerde de viering.

De gasten uit Malawi hadden een eigen plaats in de viering. Allan Kumwenda verzorgde de eerste lezing in het Engels. Annie Ngwira stond naast haar reisgenoot. Na de viering was er gelegenheid de Malawianen onder het genot van een kopje koffie te treffen. Ook bisschop Van den Hende nam aan deze ontmoeting deel.

Individualisme versus gemeenschapszin
Benedict Laval, medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda, en Betsy Thijssen, vrijwilligster in de parochie Breda-Centrum, waren nauw betrokken bij de ontvangst van de Malawianen. Gedurende een week logeerden zij bij de familie Thijssen, in Prinsenbeek.

“Voor onze gasten was het een ingrijpende ervaring,” getuigen beiden. “Allan Kumwenda is academisch gevormd en heeft bezoeken gebracht aan de buurlanden Oeganda en Tanzania, maar Annie is nooit buiten haar directe omgeving geweest,” zegt Laval.

“Ze stonden verbaasd over onze rijkdom, over de wegen en de ziekenhuizen. Op een gegeven moment vroeg ik Allan of wij er gelukkiger uitzagen. Allan moest lachten. Hij vertelde me dat het hem opviel dat wij meer op onszelf leven. Zij leven toch meer in de kring van buren en familie. Het viel hen ook op dat er zoveel ouderen waren, zowel in het maatschappelijk leven als in de kerk. Bij hen bezoeken veel jongeren de kerk.”

Versteld over rijkdom
Betsy Thijssen had dezelfde ervaringen. “Ik voelde een zekere gêne als ik met hen naar onze supermarkten ging, zoveel overvloed, zoveel spullen. Anny Ngwira zag voor de eerste maal van haar leven een wasmachine. Ze stond versteld over ons gasfornuis. Ze vertelde vol verwondering over robots die koeien melkten. Allan had veel belangstelling voor de infrastructuur, voor het uitstekende wegennet. Hij hoopte dat zulke wegen ook in Malawi aangelegd zouden worden.”

“Dit is immers de bottleneck voor de ontwikkeling van dit land. Ik heb hem toen fotoboeken van de bekende Brabantse fotograaf Martien Coppens laten zien. Hij fotografeerde het oude landelijke Brabant met zandwegen en armoede op het platteland. Toen Kumwenda dit bekeek, zag je de hoop in zijn ogen opflikkeren. Ook Malawi kan vooruit komen,” aldus Thijssen. “Ze zijn tevreden over het bezoek. Ze zijn dankbaar dat ze ons hebben leren kennen. Ze hebben de belangstelling van de bisschop erg op prijs gesteld.”

De gasten uit Malawi zijn nu in het bisdom van Roermond.

Andere berichten