Franciscanessen van Bergen op Zoom 175 jaar

24 september 2013

Op zondag 22 september 2013 vierden de franciscanessen van Bergen op Zoom dat hun congregatie 175 jaar bestaat. Het hoogtepunt van deze jubileumviering vormde een eucharistieviering in de kapel van huize Catharina in Bergen op Zoom. Met deze viering werd de kapel na een restauratie van één jaar weer in gebruik genomen. De franciscanessen van Bergen op Zoom vormen een diocesane congregatie.

Bij de viering waren talloze genodigden onder wie het bestuur van de Indonsesische tak van de congregatie, burgemeester F. de Petter en andere vertegenwoordigers van het college van B en W. Bisschop Liesen van Breda, bisschop Angkur van Bogor en pastor R. Smit waren de celebranten.

Bezoek aan Nederland
De Indonesische gasten combineren de viering van het jubileum met een bezoek aan Nederland. Hierbij worden ze vergezeld door een aantal Nederlandse zusters, het bestuur van de congregatie en en de overste van de broeders van Huijbergen, broeder Bram Hommel, die als tolk fungeert.

Op maandag 23 september bezochten ze het Centrum Bovendonk te Hoeven, het bisschopshuis in Breda en het Begijnhof aldaar. “We werden overal hartelijk ontvangen,” zegt Corrie Hamers, een van de bestursleden. “Studierector Jan Brok gaf een rondleiding in het centrum Bovendonk en vertelde over de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. De bisschop toonde het bisschopshuis. De zusters vonden de kapel van het Bredase Begijnhof prachtig. Daar hebben we samen gebeden,”

“Er is een heel weekprogramma opgesteld,” vervolgt Corrie Hamers. “We brengen bezoeken aan andere Nederlandse congregaties die actief zijn of waren in Indonesië, zoals de broeders van Huijbergen en de franciscanessen van Charitas te Roosendaal. Meerseldreef staat op het programma, maar ook Zeeland. De Indonesische zusters willen graag de Deltawerken en de Zeelandbrug zien. Op zaterdag 28 september keren ze terug.”

Zorg voor zieken
De geschiedenis van de congregatie begon toen zr. Rosa de Bie, religieuze van de penitenten-recollectinen van de Haagdijk te Breda (nu de franciscanessen Alles voor Allen) en enkele medezusters in 1838 hun intrek namen in het Algemeen Burgerlijk gasthuis te Bergen op Zoom om daar de zorg op zich te nemen voor de zieken. Zij legden de basis voor een nieuwe congregatie. Toen het Algemeen Burgerlijk Gasthuis in 1882 naar een nieuw onderkomen verhuisde kochten de zusters het oude gebouw dat ze omdoopten tot St. Catharinagesticht. Dit werd het moederhuis van de congregatie. De zusters sloegen hun vleugels ook buiten Bergen op Zoom uit. In 1933 vertrokken er enkelen naar Nederlands Indië waar ze op Java een gemeenteziekenhuis overnamen. Daar ontstond een bloeiende tak van de congregatie. De Indonesche zusters werden in 1996 formeel onafhankelijk.

Jubileumboek ‘Zusters van ’t Ketrientje 1838-2013’
Bij gelegenheid van het jubileum verscheen het boek ‘Zusters van ’t Ketrientje 1838-2013: franciscanessen van Bergen op Zoom’, geschreven door de theologe Annelies van Heijst en de historica Dolly Verhoeven. De auteurs hebben willen achterhalen hoe de zusters zelf hun leven beleefd hebben. Alle nog levende zusters zijn geïnterviewd. Tevens riepen de zusters mensen die levendige herinneringen aan de zusters hebben op hun ervaringen met de zusters te delen. Op deze manier en aan de hand van archiefmateriaal hebben ze gepoogd een beeld van leven en werken van de zusters op te roepen. Het boek is te verkrijgen bij de boekhandel.

Dolly Verhoeven, Annelies van Heijst, ‘Zusters van ’t Ketrinetje1838-2013: franciscanessen van Bergen op Zoom’. Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2013. ISBN: 978.94.6004.146.4


 

Andere berichten