Franciscaanse driedaagse over Franciscus en Clara: vriendschap met Christus

30 september 2010

Op 29 september verzorgde zr. Marianne van Haastrecht, claris van het klooster de Bron, de inleiding in de driedaagse over Franciscus en Clara. Het bisdom van Breda organiseert deze drie middagbijeenkomsten als voorbereiding op de bedevaart naar Assisi en Padua van 22 tot en met 29 oktober 2011.

Zr. Marianne ging in op de roepingsgeschiedenis van Franciscus en Clara. Clara leefde van 1193 tot 1253. Ze was een plaats- en tijdgenote van Franciscus. Clara was van adellijke komaf. Als jonge vrouw hoorde ze over Franciscus die alles verkocht had en aan de armen had gegeven om Jezus Christus te volgen. Ze werd door de levenswijze van Franciscus en zijn broeders geraakt, hoewel haar familie niet van hen moest weten.

Navolging van Christus
Clara beschouwde haar roeping als het volgen van de weg van de Zoon van God. Het is de “weg die onze zeer zalige vader Franciscus, zijn ware minnaar en navolger, ons door woord en voorbeeld heeft getoond en geleerd,” zoals Clara in haar Testament schreef. Met haar keuze voor Christus, na het voorbeeld van Franciscus, brak ze met oude patronen. Ze was, als adellijke vrouw, vrij van materiële zorgen. Maar ze gaf haar bestaanszekerheid op om in volstrekte armoede te gaan leven. God was haar enige zekerheid. En haar armoede werd haar grote rijkdom.

Het ging bij Clara en Franciscus om de navolging van Christus. Clara en haar zusters voelden zich geroepen om in een gesloten gemeenschap contemplatief te leven. Zowel Franciscus en Clara beleefden Christus als een Vriend. Clara moedigt ons aan om, vanuit ons verlangen met hart en ziel te kijken naar het gelaat van de Gekruisigde. Zo kijkend, wordt in de Gekruisigde de Verrezene zichtbaar, de mensgeworden liefde van God en Gods onmetelijke liefde voor de mens.

Franciscaanse lekenorde
Joke Timmermans uit Gilze was bij de lezing aanwezig en heeft ervan genoten. Ze is zeer vertrouwd met de franciscaanse spiritualiteit. Ze is sinds 2005 voorzitster van de Orde Franciscaanse seculieren, afdeling Gilze. “De broederschap bestaat al lang,” vertelt ze. “Pastoor Biestraten richtte haar in 1876 op als derde Orde. In 1978 is de naam gewijzigd in Franciscaanse lekenorde. Wij zijn mannen en vrouwen, die, ongehuwd of gehuwd, het ideaal van Franciscus en Clara willen navolgen.”

Joke vult dat persoonlijk in. “In mijn leven gaat het om de drie D’s, dienen, dragen en danken. Ik probeer dienstbaar te zijn aan anderen en dankbaar in het leven te staan. Franciscus wilde goed zijn voor heel de schepping, voor alle mensen en voor alle dieren. Hier moeten we goed mee omgaan.”

“Veel mensen weten dat het op 4 oktober werelddierendag is. Wat velen niet beseffen is dat deze dag aan de dieren is gewijd, omdat het dan het feest van Franciscus is. Als we met Franciscus op weg gaan zitten we op het goede spoor,” vindt Joke.

En of Joke met een grote groep uit Gilze naar Assisi gaat? “Dat weet ik nog niet. Wel dat iedereen uit onze broederschap, die deze bedevaart aankan, meegaat.”

 

Andere berichten