Fotoverslag: priesterwijding Jochem van Velthoven

7 november 2015

Op zaterdag 7 november 2015 wijdde Mgr. Liesen door gebed en handoplegging Jochem van Velthoven tot priester  voor het bisdom van Breda. De eucharistieviering met de wijdingsplechtigheid vond plaats in de Antoniuskathedraal te Breda. Bekijk hier de foto’s van de wijding.

Zondagmorgen 8 november 2015 celebeert Jochem zijn eerste H. Mis in de H. Marcoenkerk te Dorst, een van de kerken van de H. Catherinaparochie van Oosterhout. Jochem, 37 jaar oud, werd geboren in Dorst.

De bisschop heeft Jochem van Velthoven met ingang van 15 november 2015 benoemd als parochievicaris voor de zes parochies van de regio Alphen en Gilze.

Alle foto’s: J. Wouters.

 

 

Andere berichten