Financiële steun en gebed voor Beiroet

8 december 2020

De actie voor Beiroet die het Bisdom Breda in oktober en november 2020 hield, heeft 735 euro opgeleverd. Tot 30 november 2020 kon via het Bisdom Breda gedoneerd worden aan de gemeenschap rondom de Sint Joriskathedraal in Beiroet. De oproep om te bidden voor de slachtoffers en de wederopbouw van het land heeft geen einddatum.

De klap
Op 4 augustus 2020 schrok heel de wereld van een ontploffing in Beiroet. Een opslagplaats, gevuld met gevaarlijke stoffen, explodeerde. Als gevolg hiervan verloren ongeveer 200 mensen het leven en raakten ongeveer 6500 mensen gewond. Veel woningen in het havengebied raakten in een klap onbewoonbaar. De plek van de explosie grenst aan het oude stadsdeel van Beiroet en de christelijke wijk. Daar staat de Sint Joriskathedraal, de hoofdkerk van de Maronieten in Beiroet. Ook de kathedraal werd door de explosie beschadigd.

Jad Chlouk is de pastoor van de Sint Joriskathedraal. Tussen pastoor Chlouk en het Bisdom Breda ligt een kort lijntje. Chlouk is goed bevriend met Noortje van Seters, die op het bisdomkantoor gewerkt heeft en nog altijd nauw bij het bisdom betrokken is. Tijdens haar opleiding aan het Centro Aletti te Rome leerde zij pastoor Chlouk kennen. Zij studeerde toen Oosters-christelijke theologie en spiritualiteit in combinatie met de Westerse theologie. “De Maronitische Kerk hoort tot de met Rome verbonden Kerken,” legt ze uit.

“Huizen weer bewoonbaar maken”
Noortje: “De problemen in Beiroet zijn ontzettend groot. Ook voor de explosie kende Libanon al grote sociaaleconomische en politieke problemen. Daar kwam deze explosie bovenop; de grootste niet-nucleaire explosie uit de geschiedenis. De lokale parochie voorzag direct in de noden van de mensen die door de ramp getroffen werden. Ze verschaft eten en helpt mensen om weer terug naar huis te gaan, om deze weer bewoonbaar te maken.”

“Libanon kampt echter ook met een grote inflatie. Voor de parochie is het van essentieel belang om jongeren perspectief te bieden. De Maronitische jongeren zijn goed opgeleid. De meesten spreken zowel Engels als Frans. Ze dreigen te vertrekken uit Libanon. Die beweging was al aan de gang maar als gevolg van de explosie is deze versneld. Dit heeft ook politieke gevolgen. Door hun vertrek verzwakt de aanwezigheid van christenen in het Midden-Oosten, met alle gevolgen van dien.” Voor Noortje is haar inzet voor Libanese christenen geworteld in haar geloof. “We zijn allen kinderen van dezelfde Vader en in Jezus Christus broeders en zusters. Als er één lidmaat van dit Lichaam van Christus lijdt, lijden we allemaal.”

‘Doorgaan met bidden’
De financiële steun van de actie komt meteen ten goede aan opbouwwerkzaamheden. Via de Facebookpagina van de parochie kunnen deze gevolgd worden. De geldwerving liep tot 30 november, maar gebed blijft welkom, aldus Noortje.

  • Lees verder op de actiepagina voor een speciaal gebed, historische achtergronden en de oproep van pastoor Chlouk.

 

Foto: Aartsbisdom Beiroet

Andere berichten