Feestelijke eucharistieviering met bisschoppen Muskens en Van den Hende

17 september 2007

Vorige week heeft het bisdom van Breda in een brief aangekondigd dat op 1 december in de ochtend een feestelijke eucharistieviering plaats zal vinden in de kathedraal, waarbij de bisschoppen Muskens en Van den Hende zullen markeren dat bisschop Muskens de leiding van het bisdom overdraagt aan bisschop Van den Hende.

De brief, ondertekend door vicaris-generaal V. Schoenmakers, werd verzonden aan onder meer pastorale beroepskrachten en besturen om betrokkenen binnen het bisdom in de gelegenheid te stellen de datum te reserveren in hun agenda’s. Later volgt nadere informatie.

Bisschop Muskens heeft eerder dit jaar paus Benedictus XVI gevraagd hem ontslag te verlenen. De paus heeft inmiddels aangegeven dat hij dit verzoek wil inwilligen. De datum waarop het ontslag ingaat, is nog niet bekendgemaakt.


De bisschoppen van Breda: Bisschop Van den Hende, bisschop Muskens en hun voorganger bisschop Ernst.

Andere berichten