Feest vieren! Week van het Katholiek Onderwijs (6-10 oktober 2014)

9 september 2014

Van 6 tot en met 10 oktober 2014 wordt op initiatief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden. Er een lesbrief gemaakt om deze week in de basisscholen mede gestalte te geven. Het thema van de lesbrief is ‘Feest vieren’.

Lesbrieven, (blad)muziek, kleurplaten, quiz!
De lesbrief wordt uitgebracht door de onderwijsgedelegeerden van de bisdommen en onderwijsreferent mgr. Hendriks. Er zijn drie lesbrieven met bijbehorende materialen, zoals (blad)muziek, kleurplaten en een quiz. En alles kan worden gedownload vanaf de website van de Kerkprovincie (www.katholiekonderwijs.nl).

Er is een lesbrief voor de onderbouw over dierendag en het feest van Sint Franciscus. Voor de middenbouw is er een lesbrief over het Bijbelverhaal over ‘de broden en de vissen’. De lesbrief voor de bovenbouw vertelt dat het altijd feest is in de Kerk: “Bij ‘feest in de kerk’ denken we meteen aan Kerstmis en Pasen. Dat zijn inderdaad belangrijke feesten. Maar in de Katholieke Kerk is iedere viering een feest, omdat Jezus erbij is.”

Een school waar mensen tellen
“Feesten zijn belangrijk op katholieke scholen: Kerstmis, Pasen, Sint Maarten en andere feesten worden op veel scholen gevierd. Scholen zijn betrokken bij eerste communie en vormsel,” aldus mgr. Hendriks in een aanbiedingsbrief. “Met feesten laten we zien waar het in het leven om gaat. Een mens is geen vat om te vullen met weetjes, geen computer die geprogrammeerd moet worden om taken te vervullen, maar een persoon, met gaven en talenten. Die persoon mag zich ontplooien met zijn rijkdom aan menselijkheid; daar is katholiek onderwijs op gericht.”

Mgr. Hendriks noemt de katholieke school “een school waar mensen tellen”. Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs, sluit daarbij van harte aan: “Paus Franciscus roept mensen op tot dienstbaarheid en nederigheid, twee waarden die katholieke scholen nastreven, omdat ze zich ten dienste van de gemeenschap willen opstellen. De nederigheid uit zich in het respect hebben voor elkaar, iedereen mag er zijn, niemand is meer waard dan de anderen.”

“De dienstbaarheid zien we tot uiting komen in het creëren van een sfeer waarin elke leerling zich veilig voelt, waarin leraren zich inzetten en zich gewaardeerd voelen voor hun werk. Katholieke scholen bieden elke dag aan ontelbare leerlingen deze bemoedigende omgeving aan. Maar omdat niets vanzelfsprekend is en we ervoor moeten waken dat idealen verwateren, is het goed dat we regelmatig stil staan bij de waarden die de katholieke scholen nastreven,” aldus Martina Meul.

Het gekozen thema ‘Feest vieren’ sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek (1-12 oktober 2014): Feest!

Voorbeeld van het materiaal.

 

Andere berichten