Fakkelproject gaat van start

30 november 2006

Al dansend gaven leden van de dansgroep United op woensdag 29 november de brandende fakkel door aan de bisschoppen Muskens en Van den Hende. Ongeveer zeventig personen waren zo getuige van de start van het Fakkelproject in de Bredase kathedraal.

Jos van Genugten, de projectleider van het Fakkelproject, ging in op de achtergronden van dit project. Het doel van het fakkelproject, aldus Van Genugten, is, breed geformuleerd, het vinden en begeleiden van mensen met religieus talent die dat talent willen ontplooien en hun persoonlijk leven in willen richten op basis van hun gelovige inspiratie. “Smaller geformuleerd gaat het om het vinden van kandidaat-pastores voor de pastorale bediening in parochies en zorgcentra binnen het bisdom Breda.” Met nadruk stelde Van Genugten dat het fakkelproject geen fuik is. “De geestelijke weg, te verstaan als een weg naar God toe”, kent geen doelen, ze kent alleen een richting en die richting kan alleen gaandeweg gevonden worden,” aldus Jos. Hij riep pastores op om op zoek te gaan naar personen tussen 25 en 45 jaar die deze weg willen gaan. Het bisdom beperkt zich overigens niet tot pastores. Het legt ook contacten met religieuzen, lekenbewegingen rond ordes en congregaties, nieuwe kerkelijke bewegingen, scholen en integratiebureaus.

“Het Fakkelproject wordt ondersteund,”” zo zei Van Genugten “door een begeleidingsgroep met daarin zr. Rafaël Kops (algemeen overste van de franciscanessen van Dongen), Vincent de Haas (pastoraal werker en geestelijk begeleider), Riet de Koning, geestelijk verzorgster in een verzorgingshuis in Geertruidenberg), Jos van Genugten (mederwerker Pastorale Dienstverlening Bisdom Breda) en Paul Heije (pastor in Breda-West). We zoeken nog naar een vertegenwoordiger van het onderwijs. Marc Bollerman zal als projectcoördinator het werk uitvoeren.”

Marc Bollerman, op zijn beurt, belichtte meer de praktische gang van zaken. Hij bezoekt alle pastorale teams en vraagt hen namen van geschikte personen te noemen. Wanneer deze personen willen participeren volgt een op maat gesneden begeleidingstraject. Zowel individuele gesprekken als gezamenlijke bijeenkomsten hebben hierin hun plaats. Er zijn reeds begeleiders gevonden. Volgens Marc willen al twee jongeren meedoen.

Bisschop-coadjutor Van den Hende beklemtoonde het belang van dit project. “Het gaat er in het Fakkelproject niet om gaten te vullen. Het is de moeite waard de zending die Jezus Christus aan Zijn Kerk gegeven heeft voort te zetten. Iedereen ontvangt daarbinnen zijn eigen taak. We moeten de Heilige Geest bidden dat mensen die zoeken de goede weg vinden en ook bidden dat we zelf goede instrumenten zijn.” Hij besloot de middag met het gebed om de zeven gaven van de Heilige Geest.

Andere berichten