Eveline van Ommering neemt afscheid

23 april 2012

Op maandag 23 april nam Eveline van Ommering op het bisdomkantoor afscheid als projectmedewerkster voor het project de Heilige Schrift verbeelden. Haar project loopt op 30 april 2012 ten einde.

Vicaris-generaal Schoenmakers bedankte haar voor haar inzet. “Twee jaar heb je je ingezet voor ‘De heilige Schrift verbeelden’, eerst in parttime later in fulltime functie. Je hebt daarin je eigen weg moeten zoeken maar ook gevonden – met een helder onderliggende doelstelling, die je altijd voor ogen had, om Kerk, school en gezin met elkaar te verbinden.”

De vicaris-generaal sprak de overtuiging uit dat haar uitgaven in de catechese, zowel in de Kerk, als op school en in het gezin, een goede rol kunnen spelen. Hij dankte haar ook voor de samenwerking in de begeleidingsgroep van het project. Op haar beurt bedankte Eveline van Ommering haar collegae voor de hartelijke omgang en de gezelligheid die ze op het secretariaat mocht ervaren.

In het kader van het project verzorgde Eveline van Ommering de volgende publicaties:

  • Bijbelse verhalen in de advent: vier bijeenkomsten met jonge gezinnen samen met de (groot)ouders. Breda, 2011.
  • Het Kerst-evangelie in beeld en Woord om te vertellen en te verbeelden dor kinderen en (groot)-ouders in een Advents- en Kerstviering in de Kerk. Breda, 2011.
  • Thuis in de Veertigdangentijd: gebeds- en doeboekjes voor kinderen. Breda, 2011.
  • Op-tocht: van Hemelvaart naar Pinksteren: inspiratieboekje voor parochie, gezin en school. 2011.
  • Maria in beeld in het gezin, de school en de parochie. Breda, 2011.
  • Barmhartigheid beweegt in het gezin, de school en de parochie. Breda, 2011.
  • Mijn naam is Anna: ik ben een heilige: voor het gezin, de school en de parochie om te leren vertellen en te leven uit de heilige Schrift. Breda, 2012

 

Andere berichten