Evaluatiebijeenkomsten vormselwerkgroepen

19 april 2016

Deze week vinden de jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten plaats voor de vormselwerkgroepen. Op dinsdag 19 april komen de vormselwerkgroepen van het vicariaat Middelburg bijeen in de H. Bonifaciuskerk in Kwadendamme. De vormselwerkgroepen van vicariaat Breda komen op donderdag 21 april bij elkaar in het parochiecentrum van de Michaelkerk in Breda.

De vormselwerkgroepen zijn gevraagd om in kaart te brengen hoeveel uitnodigingsboekjes er nodig zijn voor de diocesane vormelingendag Lopend Vuurtje. De vormelingen worden per parochie of samenwerkingsverband uitgenodigd. Lopend Vuurtje vindt dit jaar plaats op zaterdag 1 oktober 2016 (10.00-15.30 uur, Bergen op Zoom).

“U probeert uw tieners enthousiast te krijgen voor het vormsel. Het bisdom wil daarbij helpen met Lopend Vuurtje,” schrijft de Werkgroep Lopend Vuurtje in een brief aan pastorale beroepskrachten en de contactpersonen van de vormselwerkgroepen. De werkgroep heeft het programma van deze dag zowel voor de vormelingen als voor de volwassenen vernieuwd. “Het doel van Lopend Vuurtje blijft hetzelfde: de vormelingen van het bisdom Breda met elkaar in contact laten komen en laten proeven dat geloven iets heel goeds is.”

Lopend Vuurtje start met een gezamenlijke eucharistieviering. Daarna voeren de vormelingen in kleine groepjes door middel van een spelvorm allerlei opdrachten uit rond het thema ‘de kracht van de heilige Geest’. Voor de pastorale beroepskrachten, de begeleiders en de ouders is er een werkwinkelprogramma dat op hen is toegesneden. De inhoud van deze werkwinkels heeft dit jaar een eigen accent: barmhartigheid ondervinden en uitdragen. Zowel voor de vormelingen als de volwassenen is er een ontmoeting met bisschop Liesen. De dag wordt afgesloten met een zegen voor iedere deelnemer persoonlijk.

Elke vormselgroep wordt uitgenodigd om dit jaar iets speciaals mee te brengen: een eigengemaakte vlag van de vormselgroep die aan het begin van de eucharistieviering in processie wordt meegedragen en de rest van de dag een herkenningsteken van de vormselgroep is.

Vlaggen bij Lopend Vuurtje 2015. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten