Eucharistieviering voor de overleden bisschoppen

20 maart 2012

Bisschop Liesen was zondag 18 maart de hoofdcelebrant in de heilige Mis die opgedragen werd tot intentie van de overleden bisschoppen van Breda. Emeritus-bisschop Ernst en vicaris-generaal V. Schoenmakers waren concelebranten. De eucharistieviering vond plaats in de H. Antoniuskathedraal te Breda.

Bisschop Liesen toonde zich in het begin van zijn homilie verheugd nu, zeven weken na zijn installatie, samen met de parochianen van de kathedraal de eucharistie te kunnen vieren. Vicaris-generaal Schoenmakers stond in het openingswoord stil bij de betekenis van deze eucharistieviering. “Zo’n viering als deze is ook een teken dat we in een traditie en een successie staan dat we een lijn van geloof en Kerk de eeuwen heen doortrekken  ook al gaat dat soms, zoals in onze tijd, schoksgewijs. In deze viering danken we God voor wat hij ons in de overleden bisschoppen aan inspiratie en leiding heeft gegeven en bidden dat ze zelf mogen rusten in vrede.”

De viering vindt sinds enkele jaren plaats op een zondag in de buurt van de sterfdag van Bisschop De Vet. Hij stierf onverwacht op 27 maart 1967, tweede Paasdag.

Bisschop De Vet nam als bisschop van Breda deel aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Hij was lid van de conciliecommissie voor het lekenapostolaat en als zodanig betrokken bij de totstandkoming van het decreet over het lekenapostolaat Apostolicam actuositatem.

 

Andere berichten