Ereteken Bisdom Breda voor Letty Meeuwissen en Frits Hoeben

21 juni 2007

Bisschop Muskens overhandigde dinsdag 19 juni het diocesaan ereteken aan Frits Hoeben en Mevrouw Letty Meeuwissen. Op deze wijze uitte hij zijn waardering voor wat beiden voor het bisdom Breda betekenen.

Afscheid bureau voor geschillen
Mevrouw Meeuwissen beëindigde onlangs haar functie als ambtelijk secretaris van het Diocesaan Bureau voor Geschillen. Ze heeft deze functie vanaf de oprichting van dit Bureau in 1990 vervuld. Bisschop Muskens benadrukte dat zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de opzet en het functioneren van het Bureau.

Betrokken bij renovatie bisdomkantoor
Frits Hoeben is na zijn pensionering als directeur in september 2003 als vrijwilliger op vele terreinen binnen het bisdom actief gebleven. Hij speelde een belangrijke rol bij de restauratie van het bisschopshuis en bisdomkantoor en de automatisering van het bisdomkantoor. Hij rondde onlangs deze werkzaamheden af. Bisschop Muskens bedankte hem voor zijn praktische ondersteuning en zijn betrokken inzet.
Het diocesaan ereteken bestaat uit een witte schaalvormige kom, gemaakt door ceramist Olav Slingerland. De rand van deze kom is bebouwd met een aantal huisjes. Ieder dak heeft een eigen kleur. Temidden van deze huisjes staat een kerkje in de vorm van een huis dat openstaat naar de samenleving en gemarkeerd is met een kruis.

Andere berichten