Er is meer nodig dan geld (Vastenestafette)

30 maart 2017

“De Vastenactie zamelt geld in voor El Salvador, in de vastenestafette bidden we voor de mensen in San Salvador,” zegt Mieke Stroop, een bewogen vrijwilligster in de Sint Norbertusparochie te Roosendaal. Voor haar gaan contemplatie en actie hand in hand.

De vastenestafette in Roosendaal begon en sloot met gebed. Op zondagavond 26 maart zongen de cantores van de Onze Lieve Vrouwekerk de vespers, zoals ze iedere zondag in de Veertigdagentijd doen. Op dinsdag 28 maart was de parochie te gast bij de franciscanessen van Mariadal in huize Sint Elisabeth. “In de tussentijd vonden de verschillende activiteiten plaats,” vertelt Mieke.

“De maandag was een echte vastendag. Verschillende parochianen sloten zich hierbij aan. Ze aten sober en bezonnen zich gedurende de dag aan een hand van een klein gebedenboekje. We sloten deze dag af met de soepmaaltijd in de Kruiskerk samen met onze protestantse medechristenen. ‘s Avonds bekeken we in het kloostergebouw bij de Onze Lieve Vrouwekerk een indrukwekkende film over het leven van de zalige Oscar Romero (1917-1980), de aartsbisschop van San Salvador die tijdens het opdragen van de heilige Mis vermoord is. De dinsdag was een dag van liturgie. We vierden de heilige Mis in de kapel van Mariagaard. Onze pastoraal werker Bernard van Lamoen leidde in de middag een seniorenviering in de Moeder Godskerk en we waren in de avond te gast bij de zusters.”

Mieke Stroop kijkt tevreden terug. “We zijn bijna op alle plekken in de parochie geweest. In die zin was het een echte estafette. Het gebed stond centraal. Er is immers meer nodig dan geld.”

Andere berichten