Emeritidag 2016 over Barmhartigheid in de psalmen

8 april 2016

De emeritidag staat dit jaar in het teken van het Jaar van de Barmhartigheid. Diaken Vincent de Haas zal met de deelnemers spreken over Barmhartigheid in de psalmen. De emeritidag is de jaarlijkse bezinningsdag voor emeriti priesters en -diakens en voor pastoraal werk(st)ers met pensioen. De dag wordt gehouden in het klooster van de broeders van Huijbergen en vindt plaats op op 1 juni.

De dag was eerder aangekondigd voor 25 mei.

Aan deze bezinningsbijeenkomst nemen namens de bisdomleiding bisschoppelijk vicaris Wiel Wiertz deel en secretaris-generaal Ben Hartmann.

Aanmelden kan bij Hanneke Oomen, secretariaat van het Sint Franciscuscentrum: T 076 5223444 (ochtenden), E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

 

Andere berichten