Elkaar ontmoeten (Vastenestafette)

9 maart 2017

De Lieve Vrouweparochie in Bergen op Zoom werkt in de Veertigdagentijd elk jaar met een jaarthema. Dit jaar luidt dit thema: Ontmoeten. Corrie Hamers, sinds jaar en dag een van de trouwe vrijwilligsters in deze parochie, vindt het een mooi thema. “Je kunt er veel mee doen. Toevalligerwijs sluit de hongerdoek hier mooi bij aan. De hongerdoek is dit keer eenvoudig. Je ziet twee hoofden en profil die elkaar aankijken.”

De parochie organiseert gedurende de Veertigdagentijd wekelijks een vastenmaaltijd. Hierna volgt een bezinnende bijeenkomst. “Het hongerdoek speelde een centrale rol op deze avond,” vervolgt Corrie. “Een van onze pastoraal werksters, Fredi Hagedoorn, ging met ons aan de slag. Hoewel het een eenvoudige doek is, hebben we toch anderhalf uur over de doek gesproken en samen gekeken wat ontmoeting is.”

De parochie organiseert een fototentoonstelling rond ontmoeten. “We hebben al veel foto’s mogen ontvangen,” zegt Corrie. “Ze hangen in de kerk. Het leuke is dat je via zo’n wedstrijd ook contact legt met mensen die niet tot de vaste groep kerkgangers behoren.”

Hongerdoek 2017 van de Vastenactie:

Andere berichten