Einde Jaar van het Geloof nadert

20 november 2013

Op zondag 24 november sluit de Katholieke Kerk het Jaar van het Geloof af. In Rome zal paus Franciscus de apostolische exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ presenteren. Deze exhortatie is een vrucht van de algemene bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie waarmee het Jaar van het Geloof begon (7-28 oktober 2012).

‘Evangelii Gaudium’ over nieuwe evangelisatie
De afsluitende Eucharistieviering in Rome vindt plaats op het Sint Pietersplein. Paus Franciscus zal op verschillende manieren het belang van dit moment zichtbaar maken. Hij toont de relieken van de H. Petrus en presenteert de apostolische exhortatie over de nieuwe evangelisatie. Van de Nederlandse bisschoppen nam mgr. De Jong deel aan deze synode. Tijdens de eucharistieviering wordt gecollecteerd voor de slachtoffers van de orkaan ramp in de Philippijnen. Dit is een bijdrage van hen die in het kader van het Jaar van het Geloof naar Rome pelgrimeren aan de leniging van de ergste nood in dat land.

Laatste activiteiten in Rome
Tijdens een persconferentie op 18 november in Vaticaanstad spraken vertegenwoordigers van de Raad voor de bevordering van de Nieuwe Evangelisatie over de afsluitende activiteiten van het Jaar van het Geloof en de dag van het contemplatieve leven op 21 november.

Op 21 november bezoekt paus Franciscus het slotklooster van de Camaldolenzer-zusters op de Aventijnse heuvel. Deze zusters vormen een tak van de bendictijnerorde. In dit klooster leefde de bekende kluizenares zr. Nazarena Crotta (1907-1990). Deze Amerikaanse musica trad in op 21 november 1945 en leefde van meet af aan in een kluis op het kloosterterrein. De paus wil deze dag toewijden aan die religieuzen die zich totaal wijden aan gebed en beschouwing.

Op zaterdag 23 november ontvangt paus Franciscus de catechumenen. Het thema van deze ontmoeting luidt: “Klaar om over de drempel van het geloof te stappen.” Meer dan 500 catechumenen uit vijf contintenten zullen aan deze bijeenkomst deelnemen. Zij worden vergezeld door hun begeleiders. De paus verwelkomt 35 personen uit deze groep bij de ingang van de Sint Pieter en hen de traditionele vragen stellen die bij de Rite van de Christelijke Initiatie van Volwassenen horen.

Aartsbisschop Fisichella deelde mee dat meer dan acht miljoen gelovigen tijdens het Jaar van het Geloof het graf van Petrus bezocht hebben en daar hun geloof beleden. Hij zei dat we, gewend aan een crisissituatie in de Kerk vaak voorbijgaan aan de tekenen van hoop die er zeker zijn. Het Jaar van het Geloof heeft het mogelijk gemaakt deze te zien. Dank zij het Jaar van het Geloof kijken we met meer vertrouwen naar de toekomst van de Kerk

Laatste stappen bisdom van Breda
“Die aandacht voor de nieuwe evangelisatie is de meer inhoudelijke reden voor het Jaar van het Geloof," gaf bisschop Liesen aan in de uitnodiging voor de diocesane afsluiting van het Jaar van het Geloof. Ook het bisdom van Breda zet de laatste stappen op weg naar de afsluiting van het Jaar van het Geloof. Op donderdag 21 november organiseren de vicariaten Nightfever. Op zondag 24 november celebreert mgr. Liesen om 10.30 uur de eucharistie in de H. Antoniuskathedraal bij gelegenheid van het hoogfeest van Christus Koning. ’s Middags is er vanaf 14.30 uur een diocesaan programma rond kerkmuziek. De middag wordt om 17.00 uur afgesloten met een vesperviering van de gebedskring roepingen, waarmee een gebedsestafette start vanwege 30 jaar Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

(Bron: www.jaarvanhetgeloof.nl)

Opening van het Jaar van het Geloof op 11 oktober 2012 in de H. Antoniuskathedraal. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten