Eind april nieuwe Nieuwsbrief Diaconie & Missie

14 maart 2008

In het recente nummer van de Kalender Diaconie van dekenaat Het Markiezaat wordt een nieuwe diocesane uitgave voor diaconie en missie aangekondigd voor het gehele bisdom Breda: de Nieuwsbrief Diaconie & Missie.

‘Nulnummer’
Eind april verschijnt het nul-nummer van de Nieuwsbrief Diaconie & Missie. Dit zal verspreid worden in heel het bisdom Breda. De nieuwsbrief is bedoeld voor mensen die actief zijn in caritasinstellingen, diaconale werkgroepen, vastenaktie- en missiewerkgroepen, en voor de portefeuillehouders diaconie.

Voor drie dekenaten
“Tot nu toe hadden de dekenaten Het Markiezaat en de Baronie eigen diaconale tijdschriften,” vertelt Benedict Laval, medewerker van de Pastorale Dienstverlening. “Het Markiezaat kende de Kalender Diaconie en het dekenaat De Baronie De Buitendienst. Zij bestreken het dekenaat Zeeland niet. Als diaconaal medewerkers hebben we nagedacht hoe we alle diaconale vrijwilligers het beste konden informeren.”

Kort en informatief
De bestaande bladen zijn toen tegen het licht gehouden. “Om te weten hoe onze achterban over deze periodieken denkt organiseerden we een enquête. Het bleek dat mensen geïnformeerd wilde blijven met name in de vorm van korte informatieve artikelen. Ook werd duidelijk dat een louter digitale nieuwsbrief vooralsnog niet mogelijk is. Vandaar de keuze voor een papieren én een digitale versie. De vroegere bladen zullen dan ook niet meer verschijnen.”

Diocesaan, landelijk en plaatselijk nieuws
De nieuwe nieuwsbrief zal aankondigingen bevatten en verslagen van diaconale activiteiten op diocesaan, plaatselijk en landelijk niveau. Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Benedict Laval: E nieuwsbriefdiaconie-missie@bisdombreda.nl, T 076 5223444.

Andere berichten