‘Eilanden van barmhartigheid’ op Barmhartigheidszondag

15 april 2015

Op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid sloot het bisdom van Breda aan bij het initiatief van paus Franciscus ‘24 uur voor de Heer’ met gebed en de gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

De paus had oorspronkelijk de parochies uitgenodigd hun kerkgebouwen hiervoor open te stellen in het weekend van 13 en 14 maart, maar dit bleek in het bisdom Breda organisatorisch niet mogelijk. Op de Barmhartigheidszondag waren de basilieken van Oudenbosch en Hulst en enkele kerken in Breda geopend.

De basiliek van Hulst
In alle kerken ontvingen mensen het sacrament van boete en verzoening. In Hulst celebreerde bisschoppelijk vicaris Paul Verbeek de viering. Het liturgieboekje van het bisdom werd gevolgd en er waren 10 tot 11 mensen.

Mariakerk Breda
In de Mariakerk te Breda bestaat een langere traditie om de Barmhartigheidszondag te vieren. “We wonen nu ongeveer vijf jaar in de pastorie bij de Mariakerk,” vertelt Conny van Uden. “Toen we hier kwamen bestond het al, maar toen in de zondagmiddag. In onze parochiekern hebben we vorig jaar ervoor gekozen de aanbidding onmiddellijk na de parochieviering te plaatsen. Dit is nu weer gebeurd. De viering is geleid door pater Bertus van Schaijk scj. Hij heeft een duidelijke affiniteit met deze devotie. Na de eucharistieviering is het Allerheiligste uitgesteld. Nadat de rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid is gebeden, volgde de stille aanbidding. Verschillende mensen hebben onderwijl het sacrament van boete en verzoening ontvangen.” Voor Conny van Uden was het bijzonder. “Je moet je wel voor deze devotie openstellen,” is haar ervaring, “maar het is altijd goed tijd voor gebed vrij te maken.”

Basiliek van Oudenbosch
Ook in de Hellemonskapel van de Oudenbossche basiliek kwam een kleine groep gelovigen bijeen. “De basiliek was niet beschikbaar vanwege een huwelijksviering van Armeense christenen,” verklaart rector Maickel Prasing. “Het Allerheiligste is uitgesteld. We begonnen met een lied. Onderwijl overwogen we Psalmen en andere bijbelteksten. Op deze manier ontstond een afwisseling van stille aanbidding en gesproken tekst. Mensen hadden de mogelijkheid om het sacrament van boeten en verzoening te ontvangen. Hiervan is een enkele maal gebruik gemaakt.” Rector Prasing kijkt terug op een zinvolle viering. “In het begin was ik wat ‘knorrig’ vanwege de late aankondiging, maar gaandeweg vond ik het een mooi initiatief en ervoer ik het als weldadig.”

Barmhartigheidszondag
De tweede zondag van Pasen ofwel Beloken Pasen genoemd, is door paus Johannes Paulus II in het jaar 2000 als Barmhartigheidszondag ingesteld. Hij gaf hierdoor gehoor aan de oproep van de heilige Faustina Kowalska (1905-1938). Zij ontving private openbaringen. In een van die openbaringen vroeg Jezus Christus haar zich ervoor in te spannen dat de eerste zondag na Pasen aangewezen werd als Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Sinds die tijd staat juist deze dag in het teken van de Goddelijke Barmhartigheid, die in het lijden, sterven en verrijzen van de Heer de hoogste uitdrukking heeft gekregen.

Aanbidding tijdens het Geloofsfeest van het vicariaat Middelburg, op 9 juni 2013 in Kwadendamme. Beide vicariaten in het bisdom organiseerden in dat jaar een Geloofsfeest vanwege het Jaar van het Geloof dat de Wereldkerk vierde. (Foto: R. Mangold)
 

Andere berichten