Eerste oogst Project Geloof in kinderen

18 februari 2007

Eind 2006 startte in het bisdom Breda het project Geloof in kinderen. De eerste resultaten worden nu zichtbaar.

In Steenbergen is een kinderkoor opgericht. Al 70 kinderen hebben zich aangemeld en de repetities zijn in februari van start gegaan. De eerste uitnodiging voor een gezinsviering is reeds binnen. Met Kerstmis 2007 hoopt men een musical uit te voeren. In Raamsdonk is er onder leiding van een regisseur een eigentijds Kerstspel geschreven en uitgevoerd in een viering op school en in een viering in de kerk. Het plaatselijke kinderkoor en de jeugdharmonie verleenden hun medewerking. De reacties waren zeer positief. Men bezint zich op een vervolg met Pinksteren

Ouders, school en kerk
Dit zijn enkele vruchten van het project Geloof in kinderen van het bisdom Breda. Jos de Kreek, de projectleider, is in oktober 2006 begonnen. Het project heeft als doel de ouders, de katholieke school en de parochie met elkaar te verbinden. Dit doet men door de organisatie van concrete activiteiten op het raakvlak van school, gezin en kerk.

Menskracht
“Het project draait op het enthousiasme van mensen,” vertelt Jos de Kreek. “Er moet een klein clubje enthousiaste mensen ontstaan en dan kan er iets van de grond komen.” Waar er vermoeidheid heerst onder vrijwilligers en ouders, vanwege het gevoel dat het altijd ‘dezelfden’ zijn die aan het werk gaan, probeert De Kreek eerst een enthousiaste groep mensen bij elkaar te brengen. “Die heeft als eerste activiteit: een grote groep mensen werven en dan aan de slag gaan.”
“Parochies zijn meestal bereid om iets op te zetten en mee te werken, maar soms ontbreekt de menskracht,” signaleert de projectleider. Voor de scholen geldt dat de leerkrachten vaak een zeer drukke agenda hebben. De Kreek: “De verzorging van de lessen vraagt heel veel tijd. Een enthousiaste directeur doet dan wonderen. Leerkrachten worden enthousiast wanneer ze de samenwerking als goed ervaren.”

Geloofsvorming kinderen
Het project wil ouders, school en parochie met elkaar in contact te brengen om een omgeving te scheppen waarin de geloofsvorming van kinderen kan gedijen. Het kiest voor aantrekkelijke en concrete vormen als zangspellen en theatervoorstellingen en dergelijke.

Meer informatie over het project Geloof in kinderen.

Andere berichten