Eerste ontmoeting bisschop Liesen met classis West-Brabant (PKN)

11 februari 2015

Op vrijdag 6 februari ontmoetten vertegenwoordigers van de classis West-Brabant van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bisschop Liesen en diaken Egbert Bornhijm, bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene, in het bisschopshuis te Breda.

“Het was de eerste keer dat een delegatie van deze classis met deze bisschop samenkwam,” vertelt diaken Bornhijm. “De delegatie bestond uit twee predikanten, ds Sophie Bloemert als regionaal adviseur van de classicale vergaderingen in Zuid-Nederland, en één lid van een kerkenraad. De classis West-Brabant omvat West-Brabant vanaf Dongen tot aan Bergen op Zoom.”

“Omdat het de eerste keer was, droeg de ontmoeting een informatief karakter,” vervolgt diaken Bornhijm. “De bisschop sprak over het bisdom en de parochies terwijl de vertegenwoordigers van de PKN ingingen op de opbouw van hun eigen kerk.” In West-Brabant telt de PKN momenteel 30.000 leden, verdeeld over 32 gemeentes. Er zijn veertig beroepskrachten actief.

“Net als de Katholieke Kerk heeft ook de Protestantse Kerk in Nederland te maken heeft met krimp,” aldus Egbert. “Voor een deel is dat opgevangen omdat tien jaar geleden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gerformeerde kerken synodaal en de Evangelisch-Lutherse kerk in Nederland opgingen in de PKN. Veel gemeentes beschikten over twee kerkgebouwen. De meeste hebben er één afgestoten. Nu bekijkt men binnen de PKN hoe gemeentes federaties kunnen vormen om middelen en personeel te bundelen.”

Ten derde bespraken de bisschop en de delegaties van de classis de mogelijkheden tot samenwerking, waaronder samenwerking op het diaconale en maatschappelijke vlak.

Besloten is dat deze ontmoeting voortaan jaarlijks zal plaatsvinden.

De PKN telt in het bisdom Breda 6 classes te weten: Goes, Heusden-Almkerk (deels in het bisdom ’s-Hertogenbosch), Walcheren, West-Brabant, Zierikzee en Zeeuws-Vlaanderen. De classes van Zeeland zijn gebundeld in het CRO (centraal regionaal overleg).
 

Andere berichten