Eerste KJD-festival nieuwe stijl

29 juni 2014

Op zaterdag 28 en zondag 29 juni vond het eerste KJD-festival plaats. Het KJD-festival is het vervolg op de KJD. Sinds 2005 vond de KJD plaats in het eerste weekend van november. In de nieuwe formule is de datum verschoven naar het voorjaar, zodat het evenement in de open lucht kan plaatsvinden. Nieuw is ook de tijdelijke camping waar jongeren al op zaterdagavond terecht kunnen voor een avondprogramma en overnachting.

Vernieuwde KJD
Op zaterdagmiddag en -avond arriveerden de eerste deelnemers op het festivalterrein bij abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Stan van Ommen uit Hoeven was een van de vroege gasten. “We zijn hier met een paar mensen uit het bisdom Breda, een paar mensen die mee hebben geholpen. Gisteren was er om één uur ’s middags een mis voor iedereen die er toen al was. Daarna hebben we de handen uit de mouwen gestoken. Ik heb de blauwe zusters meegeholpen bij het inrichten van de kapel op het terrein.”

“Ik was vooraf wel benieuwd naar deze nieuwe KJD, hoe het zou worden,” vertelt Stan. “De KJD is altijd erg gezellig en heeft ook altijd iets van een reünie. En ook deze keer is het weer heel gezellig. Er is een hele goede sfeer. Het idee om op zaterdagavond al bij elkaar te komen voor een programma met muziek en kampvuur, heeft grote toegevoegde waarde. Dat past ook wel bij de Kerk. Bij grote feesten is er een ‘vooravond’,” zegt hij.

Eucharistieviering op zondagochtend
De jongeren zelf dragen de organisatie, met grotere en kleinere taken, en al dan niet herkenbaar aan een t-shirt met daarop in chocoladeletters ‘crew’. Ramon Roks uit Roosendaal had een taak bij de eucharistieviering. Hij droeg een van de flambouwen bij de evangelielezing en hielp mee met het aandragen van de gaven. De eucharistieviering werd aandachtig gevolgd door de jongeren, die het ene moment nat werden van wat lichte regen en daarna weer opdroogden in de zon die doorbrak. Ramon: “Het was apart om het festivalterrein te zien, een terrein zoals waar je normaal een popconcert zou hebben, en dat je daar dan nu zo samen de mis viert. Dit is mijn eerste KJD. Het is leuk om mensen uit heel Nederland te zien, katholieke jongeren die hier bij elkaar komen.”

Mgr. Mutsaerts was hoofdcelebrant tijdens de eucharistieviering en verzorgde de homilie.

Speciale boodschap van paus Franciscus
Speciaal aan de jongeren van de KJD schreef paus Franciscus een boodschap. Mgr. Joao Chagas, als voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Leken een naaste medewerker van paus Franciscus, las er in de viering een kort stukje uit voor.

De paus doet de hartelijke groeten aan de katholieke jongeren vanwege hun bijeenkomst met als thema: nieuw, puur, intens. Paus Franciscus verbindt dit met zaligsprekingen, die hij koos als thema’s voor de Wereldjongerendagen op weg naar de WJD in Polen: ‘Zalig de armen van Geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ (WJD 2014, Matteüs 5, 3), ‘Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien’ (WJD 2015, Matteüs 5, 8), ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (WJD 2016, Matteüs 5, 7). “De boodschap van Jezus’ zaligsprekingen is nieuw, revolutionair,” schrijft de paus aan de Nederlandse jongeren. “Want ze laten een model van geluk zien dat tegengesteld is aan de logica van deze wereld.”

Op de informatiemarkt hadden de verschillende bisdommen een stand, waaronder ook het bisdom Breda. De Nederlandse priester- en diakenopleidingen hadden gezamenlijk enkele statafels in een van de tenten op het terrein.

Zie verder:

 

Andere berichten