Eerste inzendingen voor de Antoniusprijs voor diaconie

11 december 2013

Op zondag 1 juni 2014 zal bisschop Liesen de Antoniusprijs voor diaconie uitreiken. Deze prijs is bedoeld om de aandacht van diaconie binnen de parochies te stimuleren. “Er zijn al een aantal projecten ingediend,” vertelt diaken Wim Tobé, diocesane functionaris voor de caritas in het bisdom van Breda.

Antoniusprijs
Diaken Wim Tobé, is nauw bij de prijsvraag betrokken. “Bij de Antoniusprijs gaat het om een vierjaarlijkse prijs. Omdat we in ons bisdom jaarlijks op de eerste zondag van juni de diaconie centraal stellen, reiken we dan deze prijs uit. Een nog samen te stellen jury bepaalt wie de prijs uiteindelijk krijgt.”

Om in aanmerking te komen moet een aanvrage voldoen aan de definitie van diaconie. “Dit betekent allereerst dat het werk door meerdere mensen moet worden uitgevoerd. Ten tweede moet het verricht worden binnen een gelovige setting van een parochie of religieuze gemeenschap. Vervolgens moet het project zijn bron vinden in Jezus Christus of de Bijbel. Ten slotte moet het gericht zijn op het verhelpen van nood in de wereld. Dit kan zowel een persoonlijke als een maatschappelijke nood zijn.”

Tobé illustreert dit met een voorbeeld. “Er kunnen kerkelijke groepen zijn die opkomen voor een groene wereld, een duurzame economie. Deze kunnen deze inzet concretiseren door zich te verzetten tegen de uitstoot van schadelijke stoffen. Dit engagement kan een bijbels fundament hebben in het begrip rentmeesterschap.”

Het indienen van projecten kan tot 1 maart 2014. Parochies of anderen kunnen projecten indienen bij secretaris-generaal Ben Hartmann (bhartmann@bisdombreda.nl). “Het gaat ons echter niet allereerst om deze prijs. Het is ook belangrijk dat groepen delen wat ze doen en elkaar zo verrijken,” aldus Wim Tobé.

Antonius van Padua
De Antoniusprijs is vernoemd naar de heilige Antonius van Padua (twaalfde-dertiende eeuw). Deze heilige was een van de eerste volgelingen van Franciscus. Antonius heeft hem zeker ontmoet. Antonius verzette zich in zijn tijd tegen de groeiende ongelijkheid in de samenleving en hekelde de woekerwinsten die sommigen over de ruggen van de armen maakte.

In onze tijd benadrukt paus Franciscus het belang van de diaconie. Bij het ad liminabezoek in 2014 nodigde hij de Nederlandse katholieken uit overal hoop te brengen en deze te versterken. Hij signaleerde dat het rijke Nederland een groeiend aantal armen kent. Hij daagde de gelovigen uit het licht van Christus daar te brengen waar Hij het meest verwacht wordt, bij de armen en kwetsbaren in onze samenleving.

Andere berichten