Eerste fase inclusieproject afgerond

6 februari 2013

Op dinsdag 29 januari presenteerde Myriam de Jong-Smits het portfolio van het inclusieproject aan de teamleiders van de pastorale teams in het vicariaat Middelburg.

Het inclusieproject beoogt de integratie van mensen met een beperking in het parochieleven te bevorderen. “Dit portfolio bevat interviews met mensen met een beperking, hetzij verstandelijk, hetzij lichamelijk,” vertelt Myriam de Jong-Smits, medewerkster diaconie van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda.

Zeeland
“De geïnterviewden wonen allemaal in de provincie Zeeland. Dit komt omdat het inclusieproject het diaconaal centrum is van dit dekenaat. De portfolio’s worden daarom ter hand gesteld aan de pastorale teams die in deze provincie werken. Alle deelnemers vertellen eerlijk over hun wensen en verlangens. Ze verhalen over datgene wat goed gaat, maar ook brengen ze de belemmeringen die zij ervaren ter sprake,” aldus De Jong-Smits. “Ze formuleren ook aanbevelingen om parochies te laten uitgroeien tot inclusieve geloofsgemeenschappen waar iedereen zich thuis voelt.”

Ontmoeting centraal in het tweede jaar
Dit interviewproject werd in nauwe samenwerking uitgevoerd met de afdeling pr en informatie van het bisdom van Breda. Het vormt de afsluiting van het eerste jaar van het inclusieproject. Myriam de Jong-Smits staat aan het begin van de tweede fase. “Deze staat in het teken van ontmoeting. Het is de bedoeling dat parochies activiteiten organiseren door en voor mensen met een beperking. Het gaat primair om gewon parochiële activiteiten die zó worden aangeboden dat mensen met en zonder beperking hieraan deelnemen.”

Diaconale centra
Het bisdom van Breda geeft sinds 2009 nieuwe impulsen aan de diaconie via ‘diaconale centra’. Vanwege de sociale leer van de Kerk ontplooit en ondersteunt het bisdom initiatieven ten behoeve van de diaconie en de zichtbare gelovige uitstraling daarvan. Andere initiatieven zijn onder meer: diaconale werkbezoeken van de bisschop, de Antoniusacademie, de Diaconale stad Roosendaal.

Sociale leer van de Kerk in het bisdom van Breda
Vanwege de sociale leer van de Kerk werkt het bisdom van Breda heel concreet aan vier thema’s: onderwijs, zorg, arbeid, publiek bestuur. In 2011 verscheen een speciaal bisdommagazine over de sociale leer van de Kerk. Ook verschenen vier geloofsboekjes en een gebedskaartje bij gelegenheid van Pinksteren.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het inclusieprogramma contact op met Myriam de Jong-Smits, E mdejongsmits@bisdombreda.nl, T 076 5223444.

 

Andere berichten