Eerste diocesane onderscheiding uitgereikt

20 juli 2016

Op zondag 17 juli reikte vicaris W. Wiertz in de kerk van de H.H. Philippus en Jacobus te Koewacht de eerste diocesane onderscheiding uit aan André Celie uit Koewacht. Dit gebeurde tijdens de eucharistieviering van 9.30 u.

André heeft zich bescheiden en onopvallend gedurende meerdere decennia met grote toewijding dienstbaar gemaakt voor de geloofsgemeenschap in parochiekern Koewacht. Zo is hij organisator van de werkzaamheden van de ‘kerkhofploeg’ die de r.-k. begraafplaats van de parochiekern onderhoudt, collectant, verantwoordelijke voor het jaarlijks ophangen en weer opbergen van de adventskrans, het beschilderen van de herinneringskruisjes bij het overlijden van een parochiaan en is hij klusjesman bij alle mogelijke en onmogelijke klussen. Ook heeft hij hulp geboden bij de restauratie van de kruisweg. In zijn toespraak stond vicaris Wiertz stil bij het grote belang van vrijwilligers voor de opbouw van de kerkgemeenschap. Hij betrok uitdrukkelijk André’s echtgenote Hilda in zijn lof.

Bisschop Liesen heeft deze diocesane onderscheiding ingesteld als erkenning voor hen die zich in het bisdom verdienstelijk hebben gemaakt op parochieel, vicarieel of diocesaan niveau. Ze omvat een staand ereteken met een afbeelding van Maria Ten Hemelopneming, patrones van het bisdom, een draagspeld en een door de bisschop ondertekende oorkonde.

Andere berichten