Eerste brief bisschop Van den Hende als bisschop van Breda

31 oktober 2007

De laatste tijd heeft bisschop Muskens op gezette tijden bisdombreed voortgangsberichten doen uitgaan om onder meer pastorale beroepskrachten, besturen en religieuzen in het bisdom op de hoogte te houden van de voortgang rond de aanvraag en de benoeming van een bisschop-coadjutor. In zijn laatste brief kondigde bisschop Muskens aan dat paus Benedictus XVI zijn verzoek om ontslag wilde inwilligen. Het wachten was vanaf dat moment op de datum waarop het Vaticaan het ontslag zou publiceren en daarmee effectueren.

Vandaag, op 31 oktober, heeft het Vaticaan het ontslag van bisschop Muskens gepubliceerd. Bisschop Van den Hende is hem daarmee per direct opgevolgd als bisschop van Breda. Bisschop Van den Hende heeft nu op zijn beurt een voortgangsbericht doen uitgaan.

In de brief roept hij de gelovigen in het bisdom op samen met de Heer te bouwen aan de Kerk van Breda. “Als bisschop van Breda bid ik dat al ons werken, afstemmen en vergaderen voortdurend in dit perspectief mag gebeuren.”

Bij het aantreden van een nieuwe bisschop is het nodig opnieuw te voorzien in de benoeming van een vicaris-generaal. Bij het terugtreden van bisschop Muskens stopte ook de taak van vicaris-generaal Vincent Schoenmakers. Bisschop Van den Hende schrijft dat na goed overleg vicaris-generaal Vincent Schoenmakers zich beschikbaar heeft gesteld om hem nog enige tijd terzijde te staan.

Lees de volledige tekst (pdf)


Bisschop Van den Hende bij zijn wijding tot bisschop op 25 november 2006.

Andere berichten