Een KvK-nummer voor alle parochies

28 februari 2019

Alle parochies van de R.-K. Kerk krijgen in het voorjaar van 2019 een KvK-nummer, voor zover zij hierover nog niet beschikken. In een brief aan parochiebesturen schrijft secretaris-generaal Ben Hartmann over de aanleiding: “Met de voortschrijdende digitalisering neemt de vraag toe om ook parochies digitaal te kunnen laten communiceren met de overheid.”

De rijksoverheid gebruikt voor de digitale communicatie met rechtspersonen, zoals parochies, het systeem van eHerkenning. Zoals een natuurlijk persoon een DigiD kan aanvragen met zijn of haar burgerservicenummer (BSN), kan een eHerkenningsmiddel door een rechtspersoon worden aangevraagd met een nummer van de Kamer van Koophandel (KvK).

Het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland had al wel een landelijke inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Voor zelfstandige onderdelen van het R.-K. Kerkgenootschap, zoals parochies, was het mogelijk om zich zelfstandig in te schrijven, maar geldt geen inschrijvingsplicht.

Parochies ontvangen hun KvK-nummer in maart of april 2019. Dat gebeurt per e-mail van de Kamer van Koophandel met het bewijs van inschrijving. Parochies hoeven hiervoor niets te doen. Zij hoeven zich niet zelf bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Het bisdom regelt dit voor hen in samenwerking met het landelijke secretariaat van het R.-K. Kerkgenootschap.

Parochies kunnen het KvK-nummer straks gebruiken als hiernaar wordt gevraagd door leveranciers, zoals energie- en telecombedrijven en andere organisaties waar de parochie een contract mee afsluit. Parochies kunnen er ook een eHerkenningsmiddel mee aanvragen, waarmee ze digitaal bij gemeenten vergunningen kunnen aanvragen en bijvoorbeeld ook (gratis) VOG’s. Over wijzigingen in de aanvraagprocedure van gratis VOG’s volgt vóór de zomer informatie.

(Foto: Dan Kamminga)

 

Andere berichten