Een dag van contrasten (dag 5 bisdombedevaart)

22 oktober 2014

De vijfde dag van de bisdombedevaart stond in het teken van tegenstellingen. De pelgrims vierden het feest van de heilige Johannes Paulus II in zijn geboorteplaats Wadowice, maar bezochten ook het concentratiekamp Auschwitz.

In de middag kwamen zij in Auschwitz aan. Ze werden door gidsen rondgeleid. Een deel van de groep passeerde de bunker waar Maximiliaan Kolbe gevangen heeft gezeten en uitgehongerd is. De heilige paus Johannes Paulus heeft aan het kamp Auschwitz een kaars geschonken die op deze plaats in de bunker geplaatst is en er nog steeds staat. Iedereen was onder de indruk van de gruwelen die daar plaatsgevonden hebben en de manier waarop met politieke gevangenen en joden is omgegaan. Na het vertrek uit Auschwitz heerste in de bus een diepe stilte. Iedereen hoopt en bidt dat zo iets nooit meer plaats zal vinden.

Het bezoek aan Auschwitz in de middag vormde een tegenstelling met de feestelijkheid van Wadowice, waar dit jaar voor de eerste maal het feest van de heilige paus Johannes Paulus II gevierd werd. De bedevaartgangers vierden de eucharistie in de kerk waar hij gedoopt werd. Tijdens de viering werd de Wereldkerk voelbaar doordat Poolse bezoekers zich bij de heilige Mis voegden. Kinderen kwamen in groepen vol eerbied de kerk binnen, knielden, baden en gingen weer weg.

Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de viering en verzorgde de homilie. Hij belichtte de heilige paus Johannes Paulus II vanuit de persoon van de apostel Petrus. Paus Johannes Paulus II is enkel te begrijpen door de persoon van Petrus. De bisschop schetste Petrus als iemand die Jezus echt lief had. Petrus heeft meegemaakt hoe hij geroepen werd van visser tot mensenvisser. Johannes Paulus II heeft zich in hem herkend. Petrus heeft zijn leven met Jezus Christus verbonden. Hij volgde hem tot aan de hof van Olijven. Daar greep hij het zwaard om de soldaat Malchus een oor af te hakken. Jezus hield hem tegen. De weg van het geweld is niet de weg van God. Later in het lijdensverhaal verloochent Petrus Jezus. Jezus had dit voorzegd en wanneer Petrus zich realiseert wat hij gedaan heeft, weent hij bitter. De bisschop benadrukte het belang van deze zin. De tranen van Petrus wasten alle hoogmoed weg. Hij beseft dat er maar één manier is om Jezus te volgen, als apostel. Als apostel vertrouwt Petrus niet op eigen kracht, op zijn eigen verstand, maar hij is dit door deel te hebben aan de liefde van Jezus. In het Johannes evangelie vraagt Jezus drie keer aan Petrus of hij Hem liefheeft. Petrus antwoordt drie keer: “Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.” Vervolgens krijgt Petrus de opdracht van Jezus zijn schapen te weiden. Zo werd Petrus de eerste bisschop van Rome.

Jezus heeft zowel het hart van Petrus als het hart van Johannes Paulus II ‘binnenste buiten’ gekeerd en zo is die liefde naar boven gekomen. De heilige paus Johannes Paulus II is de wereld met de boodschap aan de mensen om hun hart te openen voor Christus, ook in het lijden en het gewond zijn.

In de vroege avond brachten de bedevaartgangers een kort bezoek aan het heiligdom van de heilige Johannes Paulus II in Krakau/Lagiewniki dat in 2008 ingewijd is.

(Foto: R. Mangold)

Andere berichten