Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie Vicariaat Breda

17 januari 2017

Ongeveer 100 mensen bezochten op donderdag 12 januari 2017 de nieuwjaarsontmoeting van het vicariaat Breda te Made.

“Het was een gevarieerde groep mensen,” vertelt Marjan Beneken Kolmer, de secretaresse van het vicariaat. “Van bisschop tot organist, van parochiebestuurder tot koster. Uit alle groepen waren mensen vertegenwoordigd. Ze ontmoetten elkaar in een informele sfeer.”

“Tijdens de vesperviering in de heilige Bernarduskerk te Made spraken zowel vicaris Verbeek als de bisschop over het thema ‘ontmoeten’,” vervolgt Beneken Kolmer. “Na de vesperviering verplaatsten we ons naar de Korenbeurs, een etablissement tegenover de kerk. De catering daar was uitsteken verzorgd.”

Op 19 januari vindt de nieuwjaarsontmoeting van het vicariaat Middelburg plaats in ‘s-Heerenhoek. De bijeenkomst begint om 17.00 uur met een vesperviering in de heilige Willibrorduskerk. Daarna gaan de aanwezigen naar het Dorpshuis ‘De Jeugdhoeve’ in ‘s-Heerenhoek. Het vicariaat zorgt voor een drankje, soep en brood. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 19.30 uur.

Andere berichten