Drs. Norbert Schnell nieuwe rector van de priester- en diakenopleiding Bovendonk

15 november 2009

Dit weekend is bekend gemaakt dat rector drs. Norbert Schnell (1962) van de Utrechtse Priesteropleiding Ariënskonvikt per 1 januari 2010 rector wordt van de priester- en diakenopleiding Bovendonk in het bisdom van Breda. Reden voor de overgang is het feit dat het Ariënskonvikt aan het eind van dit studiejaar zijn deuren sluit, wegens het sterk teruggelopen aantal priesterstudenten en de kwetsbare financiële situatie van het aartsbisdom.

Het bestuur en de staf van de opleiding Bovendonk zijn blij met Norbert Schnell als rector van de opleiding Bovendonk. Norbert Schnell staat bekend als een capabele rector, die gedurende tien jaar het Arienskonvikt kundig heeft geleid. Hij is bekend in Bovendonk als docent homiletiek en als lid van de raad van advies van Bovendonk namens het aartsbisdom Utrecht.

De priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven beschikt sinds het vertrek van mgr. Matthias Ham in juni 2007 niet meer over een rector. Bovendien verwelkomde de deeltijdopleiding in Hoeven begin dit studiejaar 13 nieuwe studenten, waardoor het totaal aantal op 24 studenten kwam, verspreid over zes studiejaren. De nood aan een nieuwe rector deed zich daarmee steeds sterker voelen.

Het bisdom Breda en het aartsbisdom Utrecht hebben al ruim 25 jaar een goede samenwerking waar het gaat om de opleiding. Diverse priesters van het aartsbisdom Utrecht zijn opgeleid op Bovendonk. Momenteel heeft het bisdom van Breda twee priesterstudenten op het Ariënskonvikt.

Bisschop Van den Hende heeft met de Bredase priesterstudenten van het Ariënskonvikt gesproken. De bisschop beraadt zich over de vraag waar zij na het huidige studiejaar hun theologiestudie vervolgen.

Andere berichten