Download Bisdommagazine: Jaarverslag 2014

25 februari 2015

Op deze wesbite is de download geplaatst van het eerste Bisdommagazine van 2015. Het Magazine is vormgegeven als ‘Jaarverslag 2014’. Voorgaande jaren bracht het bisdom aan het begin van het kalenderjaar een Bestuursbrochure uit. Die opzet is niet veranderd. Wel is er door het andere formaat een rustigere bladspiegel en meer ruimte voor foto’s.

Het Magazine bevat:

  • maandoverzicht
  • financiële paragraaf
  • samenvoeging parochies en caritasinstellingen
  • parochies en kerkgebouwen
  • deelname aan het kerkelijk leven
  • priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het parochiepastoraat
  • personeelsmutaties
  • priesterstudenten en diakenstudenten
  • overzicht de gebedsestafette roepingen

Parochies in het bisdom van Breda kunnen gratis extra exemplaren van het Magazine opvragen voor verdere verspreiding via E magazine@bisdombreda.nl.

Op de voorkant van het Magazine is een foto afgebeeld die is genomen tijdens de bisdombedevaart naar Polen in het heiligdom ter ere van de heilige Johannes Paulus II in Krakau. Het jaar 2014 stond voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereiding op de bisdombedevaart en de reis zelf in oktober. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten