Dorothé IJsseldijk: “Koffie herinnert aan Chrismaviering”

19 april 2007

De medewerkers van het Annahuis te Breda bedanken de parochies in het bisdom voor de gaven die zij op 4 april 2007 bij de Chrismamis mochten ontvangen. De collecte tijdens de viering bracht € 4788,97 op. Vertegenwoordigers van de verschillende parochies brachten voedselpakketten mee . Het Annahuis kreeg verder voor € 400,– aan strippenkaarten, postzegels en cadeaubonnen.

“De komende twee jaar zullen de suiker, de melk, het koekje bij elk kopje thee of koffie herinneren aan de Chrismaviering van 2007 en brandt net zo lang een lichtje als teken van warmte, gezelligheid en Gods nabijheid,” vertelt Dorothé IJsseldijk, pastoraal werkster en teamleider van het Annahuis. “Het Noodfonds wordt in belangrijke mate met de opbrengst van de collecte gevoed. Met de kleine bedragen, die dit fonds voorschiet of geeft, kunnen velen weer op weg, een nieuwe toekomst tegemoet.”

Het Annahuis is een diaconaal centrum in Breda-West. Het is gevestigd in de voormalige pastorie van de Annakerk. Bij de chrismamis worden parochies uitgenodigd gaven aan te dragen voor een diaconale bestemming. Dit jaar was dat het Annahuis.

Voor verdere informatie over het Annahuis: www.annahuis.nl

 

 

Andere berichten