“Doe ook mee met de Open Kerkendag”

1 mei 2019

“Voor zowel de katholieke als de protestantse kerkgebouwen is de Open Kerkendag een mooie gelegenheid om de kerk open te stellen en vanuit het feest van Pinksteren enthousiast te laten zien hoe Gods Geest leeft in parochies en gemeenten van West-Brabant en Zeeland.” Dit schrijft vicaris Paul Verbeek in een brief aan parochies over de Open Kerkendag op 10 juni, Tweede Pinksterdag. De openstelling van de kerkgebouwen op de Open Kerkendag zal zijn van 13.00-17.00 uur. De vicaris nodigt alle parochies en parochiekernen in het Bisdom Breda van harte uit om mee te doen.

De Open Kerkendag op Tweede Pinksterdag wordt geopend door bisschop Liesen en de commissaris van de Koning in West-Brabant, dr. W. van den Donk, om 13.00 uur in de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Het initiatief gaat uit van de Stichting Open Kerkendag (www.openkerkendag.nl), waarin de bisdommen Breda en Den Bosch participeren. Het initiatief wordt ondersteund door de provincies Brabant en Zeeland.

Tijdens de vorige Open Kerkendag (2017) waren in het Bisdom Breda maar liefst 42 kerkgebouwen open. Vicaris Verbeek hoopt dat ook dit jaar weer veel kerken meedoen. “Een open kerkgebouw is voor veel mensen een unieke mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de rijke schat aan geloof en traditie die katholieke en protestantse kerkgebouwen in huis hebben,” vertelt hij. “Het kerkgebouw in de dorpen en steden is het meest zichtbare teken van godsdienstigheid in onze maatschappij. Voor gelovigen is het een plaats van samenkomst: in de eucharistie op de zondag en bij de bediening van de sacramenten zoals het doopsel en het vormsel. Het is Christus zelf die ons telkens bijeenroept om in zijn Kerk tot een gelovige gemeenschap te worden en die ons ook weer uitzendt in de wereld om velen uit te nodigen in zijn naam te leven en lief te hebben.”

Bij de uitnodiging van vicaris Verbeek om mee te doen met de Open Kerkendag ontvangen parochies deze materialen om uit te delen:

Zowel de plattegrond als de tekening kunnen gratis worden bijbesteld bij het Bisdom Breda. Overigens zijn er bij de VVV’s verschillende fietsrouten verkrijgbaar die mensen leiden naar verschillende open kerken.

Aanmelden
Parochies en parochiekernen die meedoen met de Open Kerkendag kunnen hun kerk aanmelden via het vicariaat (vic.breda@bisdombreda.nl en vic.middelburg@bisdombreda.nl), maar ook rechtstreeks bij de Open Kerkendag. Op die website laat een kaart zien welke kerken meedoen. Een aantal kerken uit het Bisdom Breda is al aangemeld, zoals de Basiliek van Oudenbosch, de St. Gummaruskerk in Steenbergen en de St. Lambertuskerk in Wouw.

Lees en download ook:

H. Antoniuskathedraal in Breda. (Foto: Johan Wouters)

 

Andere berichten