Doe mee met het Heilig Jaar

21 oktober 2015

“Met het uitroepen van een bijzonder heilig Jaar van de Barmhartigheid nodigt paus Franciscus ons uit om in het komend jaar ons geloof verder te verdiepen en extra te beleven.” Dit zegt pastoor Maickel Prasing. Hij is coördinator Heilig Jaar in het bisdom van Breda.

In een bijdrage voor het komende Bisdommagazine, dat voorafgaand aan de opening van het Heilig Jaar zal verschijnen, schrijft hij: “Ieder van ons persoonlijk, en ook alle parochies, parochiekernen, geloofsgemeenschappen en religieuze communiteiten in ons bisdom, krijgen de kans om werk te maken van een houding van barmhartigheid in het leven van alle dag.”

“De zeven lichamelijke en de zeven geestelijke werken van barmhartigheid willen ons daartoe inspireren. Ze willen ons aansporen ons geloof daadwerkelijk handen en voeten te geven om zo het zout der aarde en het licht van de wereld (vgl. Matteus 5, 13-16) te zijn, want wat baat het ons te beweren dat we een geloof hebben als we geen daden kunnen laten zien (vgl. Jakobus 2, 14)?”

“Naast het doen van werken van barmhartigheid worden we ook uitgenodigd om Gods barmhartigheid zelf te ondergaan, met name in het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Keer op keer wijst de paus op de grote genade en de grote weldaad die het ontvangen van dit sacrament voor ons kan betekenen.”

Doe mee
Naast de initiatieven die ieder persoonlijk kan nemen en de activiteiten die in de plaatselijke geloofsgemeenschappen aangeboden worden, zijn het speciaal de basilieken in Hulst, Oosterhout en Oudenbosch en de kathedraal in Breda waar bijzondere vieringen en bijeenkomsten in het kader van het Heilig Jaar plaatsvinden. Zo kunnen parochies en instellingen in het bisdom een eigen programma ontwikkelen, maar ook terugvallen op het programma in de basilieken en de kathedraal. De pastoors van de basilieken en de plebaan van de kathedraal spannen zich in om mensen uit de directe omgeving te betrekken bij de activiteiten.

 

Andere berichten