Document over de eucharistie verspreid

6 juni 2007

Het bisdom Breda heeft het document Sacramentum caritatis verzonden aan pastorale beroepskrachten van het bisdom. Deze tekst van paus Benedictus XVI is een ‘summa’, een samenvatting van het overgeleverde geloofsgoed van de kerk over de eucharistie en overkoepelende synthese in een reeks van belangrijke documenten over de eucharistie.

Sacramentum caritatis is een afronding van de algemene, gewone bisschoppensynode van 2005. Deze werd gehouden bij het eind van het Jaar van de Eucharistie dat de wereldkerk vierde van oktober 2004 tot oktober 2005. De bisschoppensynode had als onderwerp ‘De eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk’.

“Deze titel betekent dat de eucharistie wordt beschouwd als het sacrament dat van invloed en betekenis is op alle domeinen van het menselijk bestaan. En omgekeerd: dat heel het persoonlijke en sociale leven in gelovig perspectief verstaan moet worden in en vanuit de eucharistie,” schrijven de Nederlandse bisschoppen in hun begeleidende brief bij het document.

‘Bron en hoogtepunt’
Vincent Schoenmakers, vicaris-generaal van het bisdom Breda, vult aan: “De eucharistie is een bron. Vergelijk het met een waterbron. Je kunt eruit putten en vooral uit drinken. Dan blijf je fris en gevoed. Anders gezegd: we zijn allen, op grond van doop en vormsel, geroepen om Christus te ontvangen in de eucharistie. En als we dan fris, van dorst gelest, gevoed en op kracht gekomen zijn, kunnen we ervoor gaan. We worden dan van daar uit de wereld in gezonden om Christus te verkondigen, ieder in de bijzondere omstandigheden van haar of zijn leven. Het gaat om Christus zichtbaar te maken door een leven van geloof en liefde, en door te getuigen van de hoop die in ons leeft.”
“De eucharistie als hoogtepunt gaat om de eucharistie als ‘sacramentrum caritatis’, sacrament van de liefde. De liefde is het hoogste (I Cor 13). En in de eucharistie geeft Christus zichzelf. Dat is de ‘grotere’ liefde. Jezus geeft zijn eigen leven voor zijn vrienden. (Joh.15:13). Dat is het hoogste. Zo komt Hij ons tegemoet . Wij staan open en proberen te volgen. “

Diocesane beleidsnota
De diocesane beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk schrijft: “Ook nu er een tijd komt waarin er minder priesters zijn, willen we de eucharistie als hart van de geloofsgemeenschap blijven vieren. We komen samen en belijden: Tafel van Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn” (p.11).

Download hier de pdf van het document.

Andere berichten