Dit zijn de kanshebbers voor de Antoniusprijs 2018

9 november 2018

Op zondag 18 november reikt bisschop Liesen de Antoniusprijs uit. Die zondag viert de Kerk de Werelddag van de Armen. Het bisdom kent deze prijs eens in de vier jaar toe. Ze is bestemd voor parochiële of regionale activiteiten op het gebied van Kerk en samenleving die andere groepen en parochies inspireren.

* Update 13-11: Door omstandigheden kan de prijsuitreiking op 18 november niet doorgaan. Er wordt een nieuwe datum gezocht.

De parochies uit het bisdom droegen in totaal 13 projecten voor. Een speciaal samengestelde jury beoordeelt deze kandidaten. De jury bestaat uit H. Polman (commissaris van de koning in de provincie Zeeland), Mevrouw N. Weinberg (programmacoördinator van het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda). Diaken R. Keetelaar (diaken in de parochies Onze Lieve Vrouw in het Woud te Wouw en de Bron in Hoogerheide), mevr. M. Stroop (vertegenwoordigster van de prijswinnaar van 2014, de Sant’Egidiogemeenschap in Roosendaal) en A. Huijsmans (zorgondernemer in het Thomashuis te Oudenbosch).

Op de bijeenkomsten van de Parochiële Caritas Instellingen op dinsdag 6 november te Lewedorp en op donderdag 8 november te Breda zijn de inzendingen gepresenteerd. Het gaat om:

 1. Arm in Arm (Dongen): Arm in Arm is een oecumenische werkgroep van alle kerken in Dongen en ´s-Gravenmoer die al ruim twintig jaar strijdt tegen armoede in de gemeente.
 2. Sociaal Taal (Etten-Leur): Sociaal Taal is een initiatief van de Mariaparochie in Etten-Leur. Het biedt gratis taallessen aan nieuwe Nederlanders aan en kennismaking met de Nederlandse cultuur. Het grootste deel van deze groep is vluchteling.
 3. Help the Life (Geertruidenberg): Dit is een particulier initiatief van Ruud Boelaars. Ruud Boelaars zamelt geld in voor een tehuis gehandicapte kinderen in Tirana.
 4. Een bloemetje van Gilse mensen voor Gilse mensen (Gilze): De actie ‘Een bloemetje van Gilse mensen voor Gilse mensen’ ging in 2012 van start. De Caritas Alphen-Gilze bezorgt boeketjes aan mensen die het moeilijk hebben of een bedankje verdienen en neemt tijd voor een praatje.
 5. Eeterij de Pastorij (Lage Zwaluwe): De Eeterij de pastorij biedt elke donderdag in het voormalige kerkgebouw alleenstaande senioren een gevarieerd driegangenmenu aan tegen de kostprijs van 5 euro.
 6. Werkgroep Ouderenpastoraat (Prinsenbeek): De Werkgroep Ouderenpastoraat verzorgt gezamenlijke activiteiten voor bewoners van lokale woonzorgcentra zoals bedevaarten, boottochten, muziek- en meditatiemiddagen.
 7. De Ontmoeting (Raamsdonk): In 2015 begon een groep vrijwilligers met een kleinschalige vorm van ontmoeting en zinvolle dagbesteding voor senioren op dinsdag en vrijdag in de voormalige bibliotheek van Raamsdonk. Het gaat om ouderen die zelfstandig wonen.
 8. Levensmanden voor (zorg)instellingen (Raamsdonk): In 2016, het heilig jaar van de barmhartigheid, startte het pastoraal team van de Sint Elisabethparochie het initiatief om tijdens het Elisabethfeest (het patroonsfeest van de parochie, 17 november) een bijzondere diaconale vorm te geven aan de offerande. De parochie bestaat uit zes parochiekernen met elk een werkgroep Diaconie/Kerk en Samenleving. Deze bieden tijdens de offerande een levensmand voor een van de (zorg)instellingen in de eigen parochiekern aan en brengen die, een week na het Elisabethfeest, naar deze instantie.
 9. Uw oude fiets voor het goede doel (Rijen): In Rijen is een Asielzoekerscentrum gevestigd. Veel bewoners verblijven daar voor langere tijd. Zij beschikken niet over eigen vervoer. De werkgroep diaconie van de H. Maria Magdalenaparochie in Rijen vraagt Rijenaren hun oude fiets in te leveren voor gebruik op het Asielzoekerscentrum. De werkgroep leert de asielzoekers te fietsen en ook om de fietsen te repareren.
 10. Egidius-groep (Steenbergen): Geïnspireerd door het voorbeeld van de Egidiusgemeenschap in Antwerpen nodigt de Egidius-groep Steenbergen op Tweede Kerstdag ouderen, alleenstaanden en bewoners van verzorgingshuizen uit om samen Kerstmis te vieren.
 11. Adventsactie Zeeland: De Adventsactie brengt geld bij elkaar voor de kwetsbare mens. De acht caritaskernen van de Pater Damiaanparochie in Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland doen dit voor straatkinderen van Rigali in Rwanda.
 12. Werkgroep Vastenactie Zeeuws-Vlaanderen: Al sinds de jaren zeventig organiseert de Werkgroep Vastenactie voor de hele Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone de Vastenactie. Deze werkgroep deed dit al voordat de huidige Sint Elisabethparochie door fusie toe stand kwam.
 13. Bijzonder Monument in Zegge: Sinds april 2018 beschikt het kerkhof van de Maria Boodschapskerk te Zegge over een monument om ongedoopte overleden kinderen te gedenken. Deze kinderen hebben geen duidelijke begraafplaats.

Antonius van Padua met Christus. (Antoniuskathedraal Lissabon, foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten