Diocesane zangdag Mis van de heilige Geest

11 oktober 2010

Ongeveer veertig koorzangers en dirigenten kwamen op zaterdagochtend 9 oktober 2010 bijeen in de Pilaar, een bijruimte van de basiliek van Oudenbosch. Ze studeerden onder leiding van Frans Bullens, dirigent van het Parochieel Gemengd Koor te Dongen de Mis van de heilige Geest in.

De Mis van de heilige Geest is een driestemmige Mis, bedoeld voor de liturgie van het Vormsel. In opdracht van bisschop Van den Hende heeft Frans Bullens de Nederlandstalige vaste gezangen van de Mis opnieuw getoonzet. Hiermee geeft het bisdom een kwaliteitsimpuls aan de vormselliturgie.

“Kinderen ontvangen het vormsel meestal tijdens een eucharistieviering. Het is de bedoeling dat de liturgische gezangen en teksten tijdens de vormselviering niet anders zijn dan een normale liturgische viering. De kinderen moeten kennismaken met de volle liturgie van de Kerk,” aldus bisschop Van den Hende in zijn woord tot de deelnemers.

De bisschop stond stil bij de betekenis van het vormsel. “Het woord ‘vormsel’ is niet afgeleid van vormen in de betekenis van modelleren, maar van vroom in de betekenis van sterk. We ontvangen in het vormsel de kracht van de heilige Geest en de mogelijkheid om later door Hem opgebouwd te worden,” aldus de bisschop. “Het vormsel is een belangrijk sacrament. In dit sacrament wordt benadrukt dat de Heer in kracht van de heilige Geest ons ook op moeilijke momenten nabij is en ons nooit los laat.” De bisschop ging ook in op de opbouw van de eucharistieviering. Hij lichtte met name de bijbelse wortels van de vaste gezangen toe.

De deelnemers waren enthousiast over de zangochtend. Sandra den Exter, dirigente van het kinderkoor de Walnoten uit Hulst toonde zich gelukkig met de mis van de heilige Geest: “We gaan er zeker mee aan de slag. Wel ben ik bang dat een driestemmige mis voor mijn kinderkoor te hoog gegrepen is. Ik hoop dat er ook een tweestemmige variant komt.”

De deelnemers konden de partituur kopen. Ze maakten ook kennis met enkele vormselprojecten en literatuur over het vormsel. Er bestond grote belangstelling voor de geloofsboekjes en het bisdommagazine over sacramenten. Een goedverzorgde lunch sloot de dag af.

 

Andere berichten