Diocesane werkochtend samenwerkingsverbanden

9 maart 2008

Op zaterdag 8 maart 2008 organiseerde het bisdom Breda een werkochtend over de intensivering van de samenwerking in de eenentwintig parochiële samenwerkingsverbanden. De bijeenkomst vond plaats in de kerk en het parochiecentrum van de parochie O.L. Vrouw in Roosendaal.

Om een intensieve uitwisseling in werkwinkels mogelijk te maken waren per samenwerkingsverband zes mensen genodigd. Het was de eerste keer dat de uitnodiging zo plaatsvond.
“We vroegen ons vooraf af, of iedereen elkaar al goed genoeg weet te vinden binnen de samenwerkingsverbanden, maar de afvaardiging per samenwerkingsverband kwam na een korte aanlooptijd goed op gang. Ook de spreiding over de vijf verschillende werkwinkels die werden aangeboden was goed,” aldus Ab Kerssies. Kerssies is hoofd van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom en coördineert het traject rond de samenwerking van parochies.


De werkwinkel ‘Financiën’. (Foto: J. Wouters)

Inleidingen en werkwinkels
Zo namen in totaal 120 mensen deel aan de ochtend, die begon met inleidingen van bisschop Van den Hende en vicaris-generaal Schoenmakers. Daarna gingen de deelnemers uiteen naar vijf werkwinkels over pastoraat, personeel, gebouwen, financiën en besturen.
De werkwinkel ‘besturen’ bleek het meest populair. Hiervoor meldden zich de meeste mensen aan. Het bisdom vraagt parochies echter nadrukkelijk om van het begin af aan alle aspecten van het parochiële leven mee te nemen in het zoeken naar maximale samenwerking. Banieren met logo’s, die voor de dag werden ontwikkeld, brachten dat tot uitdrukking.

‘Vragenkaarten’
De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke eucharistieviering. Daarna konden deelnemers tijdens een informele lunch nog ‘vragenkaarten’ invullen met vragen die nog niet werden beantwoord. Ab Kerssies: “Naar aanleiding van de vragen en opmerking die we zo hebben ontvangen, nemen wij contact op. Afhankelijk van de vragen, de hoeveelheid en de complexiteit ervan, kijken we wat de beste manier is om ze te beantwoorden.”


Eucharistieviering na de werkwinkels. (Foto: J. Wouters)

Regionaal vervolg
Het gesprek in de werkwinkels en de ingediende vragen en opmerkingen kunnen ook aanleiding zijn tot een meer regionale toelichting. Het aanbod om de diocesane ochtend een regionaal vervolg te geven, werd al gedaan in de uitnodigingsbrief voor 8 maart. “De diocesane werkochtend kan zeker een regionaal vervolg krijgen. Dat kan dekenaal of in afzonderlijke samenwerkingsverbanden,” aldus Kerssies. Samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor contact met hem opnemen.

Nieuw magazine
Aan het eind van de dag werd ook het nieuwe nummer van het Magazine van het bisdom Breda gepresenteerd en uitgedeeld. Het magazine ‘Samenwerking van parochies’ werd speciaal voor 8 maart gemaakt. De deelnemers kregen exemplaren mee om in de eigen parochie verder te verspreiden. (Zie het bericht Nieuw magazine: ‘Samenwerking van parochies’.)

Voor een interactieve kaart van de samenwerkingsverbanden, zie www.bisdombreda.nl/samenwerkingsverbanden  


De ochtend werd afgesloten met een informele lunch. (Foto: J. Wouters)

Andere berichten