Diocesane presentatie Compendium van de sociale leer van de Kerk

3 juni 2008

Op maandagavond 2 juni vond in Breda de diocesane presentatie van het Compendium van de sociale leer van de Kerk plaats. Bisschop Van den Hende nodigde de pastorale beroepskrachten in het bisdom Breda hiervoor uit. De bijeenkomst vond plaats in het bisschopshuis, in de week voorafgaand aan de Zondag voor diaconie (8 juni).

Geloof en de dienst aan de naaste
In zijn Pinksterbrief stond bisschop Van den Hende reeds kort stil bij het Compendium en de inspiratie van Gods Geest die nodig is waar het gaat om diaconie en sociale rechtvaardigheid. “We willen het Compendium graag diocesaan een vervolg geven en positief ingaan op de handreiking die het ons biedt voor het werk in de parochies en het categoriaal pastoraat,” schreef de bisschop in zijn uitnodiging aan de beroepskrachten.
“In een gedeelde reflectie op het Compendium kunnen we een gezamenlijke basis leggen voor verdere activiteiten in het kader van het geloof en de dienst aan de naaste, waartoe de diocesane beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk ons aanspoort,” aldus de bisschop.

Menselijke waardigheid
Drie deskundige inleiders gaven een korte reflectie op het Compendium. Mr. dr. R. Steenvoorde, werkzaam bij het Katholiek Netwerk en woonachtig in het bisdom, gaf een informatieve introductie tot de uitgave.
“Centraal uitgangspunt van het Compendium is de menselijke waardigheid. Op grond van het evangelie geloven wij dat iedere mens een waardigheid heeft als beeld en gelijkenis van God,” zei hij. “Vanuit dat uitgangspunt komen in het Compendium zowat alle belangrijke thema’s en principes van de sociale leer van de Kerk aan bod. Sommigen zijn zo radicaal, bijvoorbeeld over het universeel eigendom van alle goederen, dat de uitspraken van bisschop Muskens over het stelen van brood nog voorzichtig lijken.”

Vermenigvuldiging van initiatieven
Hij sloot zijn inleiding af met een citaat van paus Bendictus XVI, die onlangs zei: “ De Kerk bidt niet enkel ‘geef ons heden ons dagelijks brood’, maar engageert zich ook met alle middelen om naar het voorbeeld van de Heer de vijf broden en de twee vissen door tal van initiatieven te vermenigvuldigen, opdat iedereen zou hebben wat hij nodig heeft om te leven.”

Traditie van sociaal beleid
Na Steenvoorde sprak bisschop Ernst over de wijze waarop het bisdom Breda door de tijd heen telkens heeft gezocht het sociale beleid vorm te geven. “Het bisdom van Breda heeft een traditie van sociaal beleid. Sinds de oprichting van het bisdom in 1853 werd naast verkondiging, liturgie en pastorale zorg ook armenzorg al door de eerste bisschop, Joannes van Hooydonk, ter hand genomen,” aldus de oud-bisschop.

Tot slot reflecteerde drs. H. Kampert, medewerker van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom, op de betekenis van het Compendium voor de concrete werkzaamheden van de pastorale dienstverlening en de pastorale praktijk.

Zie ook het bericht op deze site: Compendium van de Sociale Leer van de Kerk prima naslagwerk

Andere berichten