Diocesane cijfers Kerkbalans bisdom van Breda

15 januari 2015

Op woensdag 14 januari werden in Utrecht tijdens een landelijke perspresentatie de Kerkbalans cijfers van 2013 bekendgemaakt. In het bisdom van Breda is 39% van de inkomsten van parochies afkomstig uit de actie Kerkbalans. Het belang van de actie kan daarom niet genoeg onderstreept worden, vindt econoom Gerard de Rooij.

“De Kerk in Nederland wordt niet gesubsidieerd door de overheid, zoals in omringende landen. Parochies zijn afhankelijk van de bijdragen van parochianen. Daarom is en blijft Kerkbalans van groot belang voor de parochies in het bisdom van Breda,” aldus de econoom.

De komende actieperiode van Kerkbalans is zondag 18 januari t/m zaterdag 31 januari 2015. Het bisdom van Breda wijst voor de actie Kerkbalans op een richtbedrag voor parochianen. In 2015 is dit richtbedrag € 115,00.

Kerkbalanscijfers parochies bisdom van Breda
Aan de inkomstenkant laat een vergelijking van de bijdragen Kerkbalans 2012 (€ 5.087.000) en de bijdragen Kerkbalans 2013 (€ 4.896.000) een daling zien van 3,8%. In het voorgaande jaar was er tussen 2011 (€ 5.106.000) en 2012 (€ 5.087.000) een daling van 1% in de bijdragen Kerkbalans.

Gerard de Rooij: “Het jaar 2011-2012 was de eerste keer dat er een daling was in de opbrengst voor parochies van de actie Kerkbalans. Daarvoor gold: minder mensen geven meer. Vanaf 2011-2012 is dus een daling ingezet, die in 2012-2013 is vergroot tot een daling van 3,8%.”

Totale inkomsten parochies bisdom van Breda
De totale inkomsten van parochies in het bisdom van Breda daalden tussen 2012 (€ 13.032.210) en 2013 (€ 12.613.000) met 3,2%. In het voorgaande jaar was er tussen 2011 (€ 12.821.000) en 2012 (€ 13.032.210) nog een stijging van 2%.

Econoom Gerard de Rooij: “In deze totale inkomsten is bijvoorbeeld de rente meegenomen, die het afgelopen jaar niet hoog was. En denk ook aan verminderde collecteopbrengsten bijvoorbeeld.”

Kosten parochies bisdom van Breda
De totale kosten van parochies in het bisdom van Breda daalden van 2012 (€ 14.251.210) tot 2013 (€ 14.069.000) met 1,3%.

“Het is positief dat parochies de kosten weten te laten dalen. Maar de kosten zijn iets minder hard gedaald dan de opbrengsten. Dat betekent dat het totale tekort van parochies helaas is gestegen,” aldus de econoom.

Expertiseavond kostenbesparing
Om parochies te ondersteunen bij het in de hand houden van de kosten zal het bisdom in het najaar van 2015 een expertiseavond kostenbesparing houden. Een bijeenkomst over geldwerving werd al georganiseerd in september 2014. Gerard de Rooij: “Na de bijeenkomst over geldwerving en vergroting van de inkomsten is ook een bijeenkomst over de uitgaven van belang. De samenvoeging van parochies is bovendien een goed moment om de hiernaar te kijken. Dat het tekort oploopt, is reden voor zorg. We moeten proberen dat te verminderen en tot staan proberen te brengen.”

 

Andere berichten