Diakenwijdingen priester- en diakenopleiding Bovendonk

1 mei 2009

Op zondag 10 mei zal bisschop Van den Hende drie mannen tot transeunt diaken wijden: Michel Brasseur, Steven de Koning en Marc Oortman. De wijding vindt plaats om 15.00 uur in de kapel van ‘Bovendonk’, Hofstraat 8 te Hoeven, tijdens een plechtige eucharistieviering.

Een transeunt diaken is iemand die diaken is in afwachting van zijn priesterwijding.

Michel Brasseur (39) wordt opgeleid tot priester voor het bisdom Antwerpen. Hij was voorheen werkzaam als leraar wiskunde.
Steven de Koning (56) wordt opgeleid tot priester voor het bisdom Breda. Hij was voorheen werkzaam als jurist.
Marc Oortman (42) wordt opgeleid tot priester voor het aartsbisdom Utrecht. Hij was voorheen werkzaam als advocaat.

De wijdelingen krijgen hun opleiding en vorming op de priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven.

De priester- en diakenopleiding Bovendonk verzorgt de opleiding en vorming van oudere priester- en diakenkandidaten van verschillende bisdommen, ordes en congregaties. Het specifieke is dat zij reeds een beroep uitoefenen of uitgeoefend hebben.
 

Andere berichten